Zondagsbrief, 30 juni 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. R. van Zwieten, AmsterdamORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen door Ouderling van Dienst

Intochtslied: Lied 280, 1, 2 en 3

Stil Gebed
Votum en Groet              

Vervolg lied: 283, 6 en 7


Kindermoment
Kinderlied: Wij zijn voor even uit elkaar, en delen toch het licht

Kyriëgebed

Lied:  229e

Gebed bij de Opening van het Woord

Schriftlezing I: 2 Samuel 6: 1-15

Lied: 816 (1,2,3,4)

Schriftlezing II: 2 Samuel 6: 16-23

Lied: Gezang 339b

Verkondiging
               
Lied: 840

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden
Onze Vader

Slotlied: 993 (1,2,3,4)

Zegen
Amen (431c)

Collecte bij de uitgang


BERICHTEN VANUIT DE KERKENRAAD

Open luchtdiensten van de Kerken op Noord-Beveland.
Na het ontmoetingsconcert met Theo van Teijlingen bij EEF organiseren de Kerken van Noord-Beveland in juli en augustus een aantal openlucht- en recreatiediensten.
Op zondag 14 juli, s `avonds om 19.00 uur beginnen wij met een dienst op het pleintje voor de stijger ven het fiets/voetveer naar Veere. De heer Klaas Bos uit Goes zal hier voorgaan.
Op 28 juli houden we weer een bekende boerderijdienst, dit jaar in de spieringpolder bij de fam. de Putter aan de Wilhelminaweg 2 Kamperland. Deze begint ook om 19.00 uur en ds. Karin van de Broeke uit Kortgene zal hier voorgaan.
Op 4 augustus is de dienst op Colijnsplaat op het havenplateau. Hier gaat ds. Edwin de Jong voor. Deze dienst begint ook om 19.00 uur.
Tenslotte is er op 11 augustus een dienst in de tuin van Wim en Ina Versluis aan de Provincialeweg 7, tegenover CZAV te Kortgene. Deze dienst begint ook om 19.00 uur en wordt geleid door de heer Aart Slabbekoorn.

Voor alle diensten ( behalve de boerderijdienst) geld: bij ongunstig weer luiden de kerk klokken en worden de diensten in de kerk gehouden. 14 juli Kamperland, 4 augustus te Colijnsplaat en 11 augustus te Wissenkerke. Bij de boerderijdienst gaan we dan de schuur in.
Bij alle diensten is er wat te beleven voor de kinderen. Na de dienst is er overal koffie, thee, limonade en gezelligheid om elkaar van heel Noord-Beveland te ontmoeten. Wij maken uiteraard veel reclame om onze vakantiegasten ook uit te nodigen.
De boerderijdienst wordt door de gezamenlijke Kerken samen met de ZLTO Noord-Beveland (landbouworganisatie) georganiseerd. De voorzitter van de LTO Noord-Beveland, Henk de Kater, zal de aanwezigen welkom heten en iets vertellen over de actualiteit van de landbouw.
Wij nodigen iedereen van harte uit. Het beloven inspirerende diensten te worden. 
Namens de werkgroep Bert Sandee.


Voedseldeelkastjes
In Geersdijk en Kortgene staan voedseldeelkastjes die door de diaconie zijn geplaatst en worden aangevuld. In Wissenkerke staat er 1 die door de dorpsraad wordt beheerd.
Voedseldeelkastjes hebben tot doel, mensen te voorzien van levensmiddelen die ze zelf wat moeilijker kunnen kopen.
Wat u misschien niet weet is dat de kastjes gevuld kunnen worden door ons allemaal. Dus heeft u iets over, van iets misschien iets te veel voorraad..
U kunt dat dan doneren in het voedseldeelkastje. Te denken valt aan vuilniszakken, toiletpapier, blikgroentes, soep, verzorgingsproducten, lang houdbare melk, broodbeleg enz. Geen verse producten aub…Het zijn geen koelkasten waar de producten in liggen.
Mocht u het lastig vinden iets in het kastje te leggen, de diaconie heeft daar het volgende voor bedacht.
Er komen vanaf zondag 7 juli boodschappenkratten in de kerk te staan in Wissenkerke en Kortgene. U kunt daar uw bijdrage voor de voedseldeelkastjes inleggen. Deze worden dan verdeeld over de 2 kastjes in de dorpen.
Fijn om samen de zorg te kunnen dragen voor de minderbedeelden onder ons.

Namens de diaconie hartelijk dank!
Jan, Connie en Karin


 
   zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl