Zondagsbrief, 23 juni 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: dhr. J. Tollenaar, Colijnsplaat

Ouderling van dienst: Kees, diaken: Karin, orgel: Wim.


ORDE VAN DIENST

Binnenkomst kerkenraad

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied 641: 1 en 4

Stil gebed, votum en groet

Psalm 90: 1 en 6

Kindermoment “Wij gaan voor even uit elkaar”.

Kyrië-gebed

Kyriëlied 299j

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing(en)
Schriftlezing Oude Testament: Psalm 88

Psalm 42: 1, 2 en 7

Schriftlezing Nieuwe Testament: Romeinen 8: 31-39

Lied 799: 1,3 en 6

Verkondiging over Romeinen 8: 38

Orgelspel ♫ 

Lied Wat vlied of bezwijk: 1, 3 en 5 (via beamer) wordt orgel

Mededelingen

de kinderen terug van de nevendienst

Gebeden

Slotlied Volle verzeek’ring Jezus is mijn: 1, 3 en 4 (via beamer) wordt orgel

Zegen met gezongen Amen (Liedboek 431c)

Collecte bij de uitgang, bestemd voor Werelddiaconaat, Libanon, training en thuiszorg biedt werk én hoop


BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Zondags, 23 juni 2024: 
Eindeloos Thuis...!
Wij vieren een ontmoeting op het EFF-festival terrein om 11:30 uur, Galgendijk 2, Kortgene.
lees de PDF voor meer informatie. 


    zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl