Zondagsbrief, 16 juni 2024
Dienst in Kortgene, 10:00 uur
Voorganger: ds. T. Wierum, ZierikzeeORDE VAN DIENST

 
Intrede

Orgelspel

Stilte

Klokgelui

De altaarkaarsen worden aangestoken

Zingen lied 886:1 Abba Vader

Votum en groet, verzoek om Gods vergeving

Openingspsalm 92: 1 + 2: Waarlijk dit is rechtvaardig dat men de Here prijst

Roep om ontferming

Kyrie en Gloria 299E:

Groet

Gebed voor de zondag (3e na Trinitatis)

Schriftlezing: Ezechiel 17: 22 - 24

Antwoordpsalm 84: 

Halelujajubel 338A: 

Evangelielezing: Marcus 4: 26 - 34

Acclamatie 339A:

Prediking

Moment van inkeer

Preeklied 968: 1, 2 + 5: De ware kerk des Heren

Mededelingen

Onze Vader in tweegesprek
Voorbede - met acclamaite lied 367D: 
Gebed des heren

Zending en Zegen

Slotlied 704: 1, 2 + 3: Dank, dank nu allen God

Zegen

 

BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Zondags, 23 juni 2024: 
Eindeloos Thuis...!
Wij vieren een ontmoeting op het EFF-festival terrein om 11:30 uur, Galgendijk 2, Kortgene.
lees de PDF voor meer informatie. 


MEDELEVEN
Dhr. Jan de Jonge gaat deze week verhuizen van Ter Weel in Krabbendijke naar Ter Weel in Goes.


   zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl