Zondagsbrief, 9 juni 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. M. van Manen, Breskens.

Ouderling van dienst: Conny, Diaken: Karin, Orgel: Suus


ORDE VAN DIENST

Binnenkomst kerkenraad en voorganger

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 119a: 1, 2

Stil gebed / Votum en Groet

Zingen Lied 119A: 4

Moment met de kinderen
Zingen: We gaan voor even uit elkaar
Orgelspel waarbij de kinderen naar de nevendienst gaan

Verootmoediging

Zingen Lied 859: 1

Genadeverkondiging

Zingen Lied 859: 4

Leefregel Galaten 5: 13 – 17; 22 – 25

Zingen Lied 310: 1, 2, 3, 4 en 5

Gebed bij de opening van het Woord

Wij lezen uit de Bijbel Marcus 3: 20 - 30

Zingen Lied 344: 1, 2 en 3

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel ♫ 

Zingen Lied 818: 1 en 2

Mededelingen door de ouderling van dienst
kinderen komen terug van de nevendienst

Dank- en voorbeden ( + Stil Gebed + Onze Vader )

Zingen Lied 976: 1, 2 en 3

Zending en Zegen
Aansluitend zingen Lied 431c


BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD
Zondags, 23 juni 2024: 
Eindeloos Thuis...!
Wij vieren een ontmoeting op het EFF-festival terrein om 11:30 uur, Galgendijk 2, Kortgene.
lees de PDF voor meer informatie.      zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl