Pinksteren, 19 mei 2024
Dienst in Kortgene, 10:00 uur
Voorganger: ds. K. van den Broeke, Kortgene

Ouderling: Ina; diaken: Karin; orgel: Kees


ORDE VAN DIENST (ook in PDF)


Welkom door Ouderling van Dienst

Openingslied: 286: 3  (indien mogelijk staande)

Stil Gebed
Votum en Groet

Lied: 683                             

Kindermoment
Lied: We gaan voor even uit elkaar
Kinderen gaan naar kindernevendienst.

Kyrie en Gloria: 299e - I. vrouwen, II. Mannen

Gebed om Verlichting met de Heilige Geest

Lezing: Joël 2,21 – 3,5

Lied: Psalm 72, 4 en 6

Lezing:Handelingen 2,1-13

Lied: 686: 1 en 2

Overweging

Orgelspel

Lied: 675

Mededelingen door Ouderling van Dienst

HERBEVESTIGING AMBTSDRAGERS

Geloofsbelijdenis:340b

Herbevestiging
Cornelis Blok, ouderling (-kerkrentmeester) en  
Cornelia Maatje Trimpe – Boot, (ouderling)

Lied:695: 1, 3 en 5

Dank gebed en voorbeden, Stil Gebed
Onze Vader

kinderen komen terug van de kindernevendienst

Slotlied: 970: 1, 3 en 5  

Zending en Zegen
Amen: 431c

Collecte bij de uitgang: Missionair Werk, Nederland, online platform voor zinzoekerszondagsbrief@pgdeontmoeting.nl