Zondagsbrief, 12 mei 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. G. Ruitenburg, Zoutelande.ORDE VAN DIENST

Welkom door ouderling van dienst

Lied 27: 1, 2

Stil gebed, votum en groet

Lied 27: 7

Kindernevendienst
Lied: we gaan voor even uit elkaar

Verootmoediging, Genadeverkondiging

Leefregel: 1 Petrus 2: 1-10

Lied 971: 

Gebed bij de opening van het Woord

Schritlezing: Exodus 19: 1-11

Lied 68: 3, 7

Schriftlezing: Johannes 17: 14-26

Lied 965:

Verkondiging

Orgelspel ♫ 

Lied 970:

Mededelingen

Kinderen komen terug van de nevendienst

Gebeden

Slotlied 974:

Zegen met gezongen 'amen' (431-C)

Collecte bij de uitgang


BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Herbevestiging kerkenraadsleden.
Tijdens de Pinksterdienst op 19 mei a.s. in De Nieuwe Poort in Kortgene zullen Conny Trimpe en Kees Blok worden herbevestigd in hun functie.
Conny Trimpe als ouderling, voorzitter pastoraat voor de periode van 1 jaar.
Kees Blok als ouderling kerkrentmeester voor de periode van 4 jaar.
Als kerkenraad zijn wij verheugd u dit te kunnen melden.

Al moeten wij helaas ook constateren dat de bezetting van de kerkenraad mager te noemen valt. Dit houdt in, dat de huidige kerkenraadsleden allen hun bordje wel vol hebben.
Wat zou het mooi zijn als er spontaan één of meer personen uit de gemeente zich zouden aanmelden om de taken wat meer te verdelen.
We houden moed en vertrouwen!

Scriba, Gert van Santen.


MEDELEVEN

Dhr. Jan de Jonge is in verband met de ziekte van Parkinson opgenomen in verpleeghuis Ter Weel in Krabbendijke.deze Zondagsbrief is afkomstig van zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl