Zondagsbrief, 28 april 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. S. van der Hauw, Noordgouwe.

Ouderling van dienst: Gert; diaken: Jan; orgel: Wim.


ORDE VAN DIENST

Welkom door ouderling van dienst

Lied Psalm 25 : 2 en 7  Here, maak mij uwe wegen…

Stil gebed - Votum en groet

Lied  283 : 1 t/m 5   In de veelheid van geluiden …

Kindernevendienst,
zingen:  Wij gaan even uit elkaar…

Kyrië-gebed en

Loflied : 713: 1,2 en 5  Wij moeten Gode zingen…

Gebed bij de opening van het Woord

Lezingen Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 21) Johannes 14:1-19
Wees niet ongerust, maar vertrouw…t/m…en ook jullie zullen leven.

Lied 221: 1, 2 en 3    Zo vriendelijk en veilig als het licht..

Verkondiging, tekst: Joh.14:6  Jezus zei : Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Orgelspel ♫ 

Lied  653: 1, 2 en 7   U kennen, uit en tot U leven…

Mededelingen           

Kinderen komen terug uit nevendienst

Gebeden

Lied  834 : 1, 2 en 3   Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht..

Zegen met gezongen Amen

Lied 708 : 1 en 6  Wilhelmus

Collecte bij de uitgang


BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD

Volgende week zondag (5 mei) a.s. staat er een bijzondere eilandelijke Zendingsdienst op het programma.
De voorganger tijdens deze dienst zal zijn de heer Theo van Teijlingen uit Goes, voor velen een bekend gezicht.
De dienst zal worden gehouden in kerkgebouw De Ark in Kamperland.
Aanvangstijd is afwijkend voor ons: 09.30 uur.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten in de Ark in Kamperland. 
Op die zondag is er dus geen dienst in Wissenkerke.MEDELEVEN
Mevr. Verloop is weer thuis,
Sien Snoodijk verblijft nog in Ter Valcke, 
Kees de Wild ondergaat nog steeds behandelingen, 
Wim van Lobberegt is in afwachting van revalidatie.


     Zondagsbrief verzonden van zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl