Zondagsbrief, 14 april 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur; 14 april 2024.
Voorganger: ds. M. van Manen, Breskens


ORDE VAN DIENST


Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: 216: 1, 2, 3

Stil gebed / Votum en Groet

Zingen Lied 150A: 1, 2, 3 en 4

Moment met de kinderen
Zingen 'We gaan voor even uit elkaar'

Orgelspel waarbij de kinderen naar de nevendienst gaan;

Kyriegebed

Zingen Glorialied 653: 1, 4 en 6

Gebed bij de opening van het Woord

Wij lezen uit de Bijbel JOHANNES 21: 15 - 24

Zingen Lied 804: 1 en 2

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 221: 1, 2 en 3

kinderen komen terug van de nevendienst

Mededelingen

Dank- en voorbeden ( + Stil Gebed + Onze Vader )

Zingen Lied 273: 1, 2, 3 en 4

Zending en Zegen

Aansluitend zingen Lied 431c


BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD
Zondag 5 mei a.s. staat er een bijzondere eilandelijke Zendingsdienst op het programma.
De voorganger tijdens deze dienst zal zijn de heer Theo van Teijlingen uit Goes, voor velen een bekend gezicht.
De dienst zal worden gehouden in kerkgebouw De Ark in Kamperland.
Aanvangstijd is afwijkend voor ons: 09.30 uur.
Op die zondag is er dus geen dienst in Wissenkerke.
We hopen velen van u te mogen ontmoeten in de Ark in Kamperland. 


MEDELEVEN

Frans Zwijgers verblijft voor nader onderzoek in ziekenhuis ADRZ in Goes.


      mail:
zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl