Zondagsbrief, 31 maart 2024 - Pasen
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur - zomertijd
Voorganger: ds. Karin van den Broeke


Thema: vallen en opstaan


ORDE VAN DIENST (ook in PDF)

Bij het binnendragen van de Paaskaars:                
Lied: 601: (Licht dat ons aanstoot in de morgen)

Welkom door Ouderling van Dienst

VOORBEREIDING
Intochtslied: 287: 1 en 2 (Rond het licht dat leven doet)

Stil Gebed
Votum en Groet       

Lied: 287: 5 (Rond het licht dat leven doet)

Moment met de kinderen
            Petrus, de rots

Lied: met Petrus achter Jezus aan
         (melodie: Daar juicht een toon)
kinderen gaan naar de kindernevendienst

Kyriëgebed

Glorialied: 624 (Christus, onze Heer, verrees)

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij opening van het Woord

Lezing uit de profeten: Jesaja 25, 6-9

Lied:Psalm 136, 1, 2, 11, 12, 13 (Loof de Heer, want Hij is goed)

Lezing uit het evangelie: Johannes 20, 1-18

Lied: 631: (Tussen waken, tussen dromen)

Verkondiging
           
Lied: 642: 1, 7 en 8 (Ik zeg het allen, dat Hij leeft)

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN
Mededelingen vanuit de Kerkenraad
            (kinderen komen terug)
  • Steengoed!         
Gebeden

Slotlied: 634 (U zij de glorie, opgestane Heer)

ZENDING EN ZEGEN
Zegen
Amen (gezongen, 431C)


MEDELEVEN

‘Sien Snoodijk heeft het ziekenhuis verlaten en verblijft nu in Ter Valcke voor de revalidatie.
Jan Bosselaar is na een complicatie weer opgenomen in het ziekenhuis en wordt op witte donderdag nogmaals geopereerd.
Kees de Wild moet de komende week een behandeling ondergaan in verband met prostaatkanker.
Allen een spoedig herstel toegewenst en ondanks alles: Gezegende Paasdagen’.     
zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl