Kerkdiensten: stille week (28, 29 en 30 maart 2024)
28 maart, 19 uur: Witte Donderdag: Wissenkerke, ds. T. Wiersum. 
29 maart, 19 uur: Goede Vrijdag: Wissenkerke, ds. B. van Ginhoven. 
30 maart, 20 uur: Stille Zaterdag Paaswake: Kats, ds. Spaans. ds. Wiersum, mevr. vd Ster. Orde van dienst in
PDF (20 pagina's)


ORDE VAN DIENST - donderdag 28 maart 2024

Aanvangslied: Psalm 81:1, 2, 3 + 9

Stil gebed, Votum en groet

Lied 556:1, 2 + 4
 
Kyrië-gebed

Lied 561:1 + 4

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Exodus 12: 1, 15-20
Schritlezing: Johannes 13: 1-15 

Verkondiging

Orgelspel

Lied 653: 1, 2, 3, 7

Mededelingen

Tafellied:  376:1

Tafelgebed
Onze Vader
Nodiging
Avondmaal
Gebeden
 
Slotlied:  575:1 + 6

Zegen en gezongen Amen.ORDE VAN DIENST - vrijdag 29 maart 2024

Lezing: Lezing: Joh. 18: 1-11 Jezus gevangen genomen

Lied: 587: 1 Licht voor de wereld, geeft U Zich gevangen?

Lezing: Joh 18: 12-27 Jezus verhoord

Lied: 587: 2 Eén mens moet sterven om een volk te redden

Lezing: Joh 18: 28-40 Jezus voor Pilatus

Lied: 587: 3 Waarom staat U terecht als rechteloze?

Lezing: Joh 19: 1-16a Zie, de mens

Lied: 587: 4 Hier is God Zelf, ik laat Hem vallen

Lezing: Joh 19: 16b-30 Jezus gekruisigd

DE PAASKAARS WORDT GEDOOFD, niet na lied 587:5, maar ervoor.  

Lied: 587: 5 Jezus, ik zie Uw zorg met ontzag en deernis

Lezing: Joh 19: 31-37 Zo ging de Schrift in vervulling

Lied: 587: 6 Met de ooggetuige wil ik mij buigen

Lezing: Joh 19: 38-42 Jezus wordt begraven

Lied 587: 7 Eer aan de Heer die dood en duister keerde,


ORDE VAN DIENST: zaterddag, 30 maart 2024: PDF (20 pagina's)KOMENDE DIENST:
31 maart 2024, zondag: Pasen, voorganger: ds. K. vd Broeke.
(zomertijd:  + 1 uur)
         zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl