Zondagsbrief, 10 maart 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. A. Jobsen, Goes
Ouderling van dienst: Ina, Diaken: Conny, Orgel: Wim

m.m.v. Interkerkelijk Kerkkoor Haamstede, o.l.v. Wim KaashoekORDE VAN DIENST

Aanvangslied: Psalm 122: 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Lied: Psalm 122: 3

Kinderen kindernevendienst naar voren en een kandelaar aangereikt. De kandelaar wordt aangestoken met een aansteekkaars die bij de Paaskaars ligt.
We zingen het lied “Wij gaan voor even uit elkaar”.

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging en Leefregel: Kolossenzen 1:9-14

Zingen: Lied 561:

Gebed bij de opening van het woord

Uitleg liturgische schikking en thema van de dienst

Het koor zingt:
     * Er is een God, die hoort
     * Meer liefde, o dier'bre Heer

Schriftlezing: Lucas 18:9-14 en Hebreeën 8:1-13

Lied: 916:

Verkondiging

Het koor zingt:
     * Ambrosiaans Lofgezang 
     * Peace like a River

Mededelingen

Het koor zingt:
     * Psalm 150 (Clarke)

kinderen terug van de nevendienst

Gebeden

Slotlied: 913:

Zegen met gezongen Amen (Liedboek 431c)

Het koor zingt:
     * Lichtstad met uw gouden poorten
BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD / DIACONIE

PAASONTBIJT
Pasen is een van de belangrijkste christelijke feestdagen. We vieren met Pasen de opstanding van Jezus Christus uit de dood.
In navolging van onze lunch in de kerstperiode willen nu gezamenlijk ontbijten, zo blijven wij verbonden met het jaarthema van de Protestantse kerk “GA MEE, EET MEE”.
En daarom nodigen wij u uit om op zondag 31 maart 2024 om 08:30 uur een feestelijk paasontbijt in Zaal onder de Toren in Wissenkerke met ons te vieren. Dit uitgebreide ontbijt begint om 08:30 uur en duurt tot  ± 09:30 uur. De toegang is vrij, het ontbijt wordt u door de kerkgemeenschap ( de diaconie) aangeboden.
U hebt na afloop de mogelijkheid om de feestelijke paasdienst die om 10:00 uur begint, bij te wonen, maar u kunt natuurlijk ook gewoon naar huis gaan.

Graag opgeven voor 24 maart bij een van uw diakenen Conny, Jan of Karin
Graag tot ziens op zondag 31 maart 2024
Protestantse gemeente ‘de Ontmoeting’ te Noord-BevelandMEDELEVEN
Sien Snoodijk is vanwege een complicatie opgenomen in het ADRZ in Goes.
     zondagsbrief@pgdeontmeting.nl