Zondagsbrief, 25 februari 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. Ruben den Hertog

Ouderling van dienst: Koos; diaken: Karin; organist: Wim


ORDE VAN DIENST:

Aanvangspsalm 25b (voorzang voorganger)

Stil gebed, votum en groet

Lied 213:1

Kindermoment
Wij gaan voor even uit elkaar

Kyrië-gebed

Lied 542: 1,2,3

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: 1 Koningen 19: 9 - 18

Psalm 16b (4x)

Schriftlezing: Marcus 9: 2 - 10

Acclamatie 339f

Verkondiging

Orgelspel

Lied 892

Mededelingen

komen de kinderen terug van de nevendienst

Gebeden (acclamatie 368d)

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Slotlied 422:1,2,3

Zending

Zegen

Gezongen amen (Liedboek 431c)

Inzameling van de gaven

Orgelspel


BERICHTEN VAN DE KERKENRAAD / DIACONIE

1. 
Kledinginzameling  voor HCR en de Kledingbank.
Op zaterdag 2 maart gaan we als diaconieën van Noord-Beveland, weer kleding inzamelen. Alles is van harte welkom. Natuurlijk graag heel en schoon.
Vanaf 9.30 uur staan de vrijwilligers klaar om uw kleding, dekens, beddengoed en schoenen in te nemen. Tot 11.30 uur bent u van harte welkom.
In het Drenthehuis te Geersdijk, in Kamperland in “de Ark” en in Wissenkerke in de consistorie van de “Opstandingskerk” kunt u kleding in leveren voor stichting HCR.
Ook zullen er collectebussen staan waar u een eventuele donatie in kunt stoppen voor een bijdrage aan de vervoerskosten.

De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiele hulp aan hulpbehoevenden in Roemenië.
Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging.
De stichting heeft een ANBI status.

In Colijnsplaat in de Thuishaven wordt van 9.30-11.30 uur ingezameld voor de Kledingbank in Middelburg.
Ook hier zal een collectebus staan waar u een bijdrage kunt geven om vervoerskosten te kunnen betalen.
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding.                                
De stichting heeft een ANBI status.

Mogen wij op u rekenen?
De gezamenlijke diaconieën van Noord-Beveland


2.
ACTIE PLANT EEN BIJBEL 2024

“Laat hen niet met lege handen staan”. Met deze oproep vroeg stichting HVC (hulp aan Christenen) aandacht voor de roep om Bijbels voor vervolgde Christenen..
Bijbels geven door potgrond te kopen: komend voorjaar kan het weer tijdens de HVC potgrondactie Plant een Bijbel! Voor iedere twee zakken verkochte potgrond kunnen we één vervolgde christen een Bijbel geven. U bestelt de potgrond heel eenvoudig online, in slechts een paar stappen. Op zaterdag 23 maart haalt u de vooraf bestelde potgrondzakken op bij het afhaalpunt van uw keuze. 
Geen potgrond nodig? Doneren kan ook. Met een gift van 6 euro geeft u een vervolgde christen al een eigen Bijbel in handen. 
Bestel eenvoudig via de website www.stichtinghvc.nl
In enkele stappen bestelt u de potgrond. 
1. Vul uw woonplaats in en kies een afhaalpunt in de buurt.
2. Bestel uw potgrond à € 5,95 per zak.
3. Betaal via iDeal of automatische incasso. 
4. Haal D.V. zaterdag 23 maart (10.00 - 14.00 uur) uw potgrond op bij het door u gekozen afhaalpunt.(dit is mogelijk in Geersdijk en Wissenkerke)
Bestellen kan tot uiterlijk donderdag 29 februari 2024. 

Doet u mee?
Hartelijk dank namens stichting HVC en de diaconie
Conny, Jan en Karin


Vooraankondiging: 31 maart: Paasontbijt in Zaal onder de toren om 08:30 uur (+1 uur - Zomertijd)


MEDELEVEN

Bij Jan Bosselaar is darmkanker geconstateerd. Hij moet een operatie ondergaan, maar de vooruitzichten zijn vooralsnog gunstig.     
zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl