Zondagsbrief, 4 februari 2024
Dienst in Kats, 4 februari 2024; 10:00 uur

Voorganger:               Ds. Karin van den Broeke
Organist:                     Kees Borgdorff
Harp en dwarsfluit:     Ensemble Duo da Capo


ORDE VAN DIENST
(ook in PDF)

Vooraf: Ensemble Duo da Capo

Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 283: 1, 2 en 3

Stil Gebed

Votum en Groet
            V:         Onze hulp is de naam van die God
            A:         die hemel en aarde gemaakt heeft
            V:         die trouw blijft in eeuwigheid
            A:         en het werk van Zijn handen niet loslaat.
            V:         Genade zij u, en vrede,
                        van God onze Schepper,

Jezus Christus, onze Voorganger,
in de gemeenschap van de Heilige Geest.
            A:         Amen

Drempelgebed

Lied: 283: 4 en 5

Kyrie en Gloria: 299e
(Het Gloria zingen we zo mogelijk staande)

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing: Leviticus 19: 33 - 37    

Lied: psalm 42: 3 en 4        

Schriftlezing: Marcus 4: 35 - 41

Lied: 917: 1, 2, 3 en 5

Verkondiging

Muziek: Ensemble Duo da Capo

Lied: 978: 1 en 4

Mededelingen vanuit de Kerkenraad

Gebeden, afgewisseld met 367e:
‘Heer onze God, wij bidden U verhoor ons’

Onze Vader     369b   

Gedicht
Ik droomde van de zomer,
de zon, het strand, de zee
de vogels en de bomen
de polders en het vee.

Het vee stond stil te grazen
dichtbij de waterkant
hun ogen vol verbazen
om zoveel gras en land.

Verspreid de boerderijen
een dak, een stal, een heg
en lange, lange rijen
bomen langs de weg.

Daarboven is het, dacht ik
daarboven op de dijk
en even later zag ik
drie beelden tegelijk

de meeuwen uit zee gevlogen
de visser op het strand
de koe haar kop gebogen
ja, dat was Nederland.

Goede en kwade dromen
wisselen onverwacht
een storm jaagt door de bomen
een klok luidt in de nacht.

Ik kan niet langer slapen
ik luister en ik kijk
waar zijn de zachte schapen?
waar is het land, de dijk?

Waarom zijn ze verdwenen
de boer van s-Gravendeel?
de visser van Kortgene
en nog zoveel, zoveel?

Boven verdronken straten
staan kinderen op een huis
een hartverscheurend blaten
van Veere tot Maassluis.

Ik sla mijn atlas open
ik wijs de plaatsen aan
daar, waar die dijken lopen
daar heb ik eens gestaan.

Waar ik toen stond, zijn gaten
de zee gaat er te keer
dit land, denk ik, dit water
is Nederland niet meer.

Maar dan zie ik het teken
de zandzak en de schop
het brood, de jas, de deken
weer doemen de beelden op.

Een arbeider uit Twente
een veeboer uit Roermond
soldaten en studenten
vechtend voor onze grond.

Een mond hard en verbeten
een uitgestoken hand
een niet te breken keten
ook dat is Nederland

Mies Bouhuys,
in de “Groene Amsterdammer”
van 6 februari 1953.

Muziek: Ensemble Duo da Capo

Slotlied: 425

Zending en Zegen
Amen (431c)  


Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee in het Nieuw-Zeelandhuis.

Een gift voor Kerk en/of diaconie wordt zeer op prijs gesteld.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting:
Kerk (CvK)       NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie          NL 71 RABO 03714.02.271
Zending           NL 30 RABO 03737.33.046


Op deze Werelddiaconaatszondag vraagt de diaconie in het bijzonder aandacht voor Bangladesh. Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland beschermd tegen overstromingen. In veel andere landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast vechten. Daarom collecteren we voor boeren in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

                                               

BERICHT VAN DE KERKENRAAD.

Op zaterdag 2 maart gaan we als diaconieën van Noord-Beveland, weer kleding inzamelen. Alles is van harte welkom. Natuurlijk graag heel en schoon.
Vanaf 9.30 uur staan de vrijwilligers klaar om uw kleding, dekens, beddengoed en schoenen in te nemen. Tot 11.30 uur bent u van harte welkom.

In het Drenthehuis te Geersdijk, in Kamperland in “de Ark” en in Wissenkerke in de consistorie van de “Opstandingskerk” kunt u kleding in leveren voor stichting HCR.
Ook zullen er collectebussen staan waar u een eventuele donatie in kunt stoppen voor een bijdrage aan de vervoerskosten.

De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiele hulp aan hulpbehoevenden in Roemenië.
Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging.
De stichting heeft een ANBI status.

In Colijnsplaat in de Thuishaven wordt van 9.30-11.30 uur ingezameld voor de Kledingbank in Middelburg.
Ook hier zal een collectebus staan waar u een bijdrage kunt geven om vervoerskosten te kunnen betalen.
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding.                                
De stichting heeft een ANBI status.

Mogen wij op u rekenen?
De gezamenlijke diaconieën van Noord-Beveland


ACTIE PLANT EEN BIJBEL 2024
“Laat hen niet met lege handen staan”. Met deze oproep vroeg stichting HVC (hulp aan Christenen) aandacht voor de roep om Bijbels voor vervolgde Christenen..
Bijbels geven door potgrond te kopen: komend voorjaar kan het weer tijdens de HVC potgrondactie Plant een Bijbel! Voor iedere twee zakken verkochte potgrond kunnen we één vervolgde christen een Bijbel geven. U bestelt de potgrond heel eenvoudig online, in slechts een paar stappen. Op zaterdag 23 maart haalt u de vooraf bestelde potgrondzakken op bij het afhaalpunt van uw keuze. 
Geen potgrond nodig? Doneren kan ook. Met een gift van 6 euro geeft u een vervolgde christen al een eigen Bijbel in handen. 
Bestel eenvoudig via de website www.stichtinghvc.nl
In enkele stappen bestelt u de potgrond. 
1. Vul uw woonplaats in en kies een afhaalpunt in de buurt.
2. Bestel uw potgrond à € 5,95 per zak.
3. Betaal via iDeal of automatische incasso. 
4. Haal D.V. zaterdag 23 maart (10.00 - 14.00 uur) uw potgrond op bij het door u gekozen afhaalpunt.(dit is mogelijk in Geersdijk en Wissenkerke)
Bestellen kan tot uiterlijk donderdag 29 februari 2024. 

Doet u mee?
Hartelijk dank namens stichting HVC en de diaconie
Conny, Jan en Karin


Diny Meulenberg Bardolf is deze week begonnen aan een nieuwe chemokuur.
Wij hopen en bidden met haar dat het een positieve uitwerking mag hebben.

Vooraankondiging: Paasontbijt op zondag 31 maart 2024 in Wissenkerke (zomertijd, + 1 uur)


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl