Zondagsbrief, 28 januari 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: dhr. G. Verschuure

ORDE VAN DIENST:


Welkom en aankondigingen

Aanvangslied: Psalm 111:1, 4, 6 – van ganser harte loof ik Hem

Stil gebed, bemoediging, groet

Zingen: Lied 802: 1, 3 – door de wereld gaat een woord

Kinderen gaan naar kindernevendienst
lied “wij gaan voor even uit elkaar”.

Kyrië-gebed

Loflied: Lied 634: 1, 2 – U zij de glorie

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezingen: Deuteronomium 18: 9 - 22 & Markus 1: 21 - 28

Zingen: Lied 753: 1, 4, 6 – er is een land van louter licht

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 913: 1, 3, 4 – wat de toekomst brenge moge

Mededelingen

kinderen terug van de nevendienst

Gebeden

Slotlied: Lied 755: 1, 2 – toch overwint eens de genade

Zegenbede met gezongen amen

Inzameling gaven (bij uitgang).


BERICHT VANUIT DE KERKENRAAD.

Op zaterdag 2 maart gaan we als diaconieën van Noord-Beveland , weer kleding inzamelen. Alles is van harte welkom. Natuurlijk graag heel en schoon.
Vanaf 9.30 uur staan de vrijwilligers klaar om uw kleding, dekens, beddengoed en schoenen in te nemen. Tot 11.30 uur bent u van harte welkom.

In het Drenthehuis te Geersdijk, in Kamperland in “de Ark” en in Wissenkerke in de consistorie van de “Opstandingskerk” kunt u kleding in leveren voor stichting HCR.
Ook zullen er collectebussen staan waar u een eventuele donatie in kunt stoppen voor een bijdrage aan de vervoerskosten.

De Stichting Hulpverlening door Christenen in Roemenië (HCR) is opgericht in 1994 en verleent geestelijke en materiele hulp aan hulpbehoevenden in Roemenië.
Stichting HCR en de mensen die daarbij betrokken zijn, werken vanuit een Christelijke overtuiging.
De stichting heeft een ANBI status.

In Colijnsplaat in de Thuishaven wordt van 9.30-11.30 uur ingezameld voor de Kledingbank in Middelburg.
Ook hier zal een collectebus staan waar u een bijdrage kunt geven om vervoerskosten te kunnen betalen.
Stichting Kledingbank Zeeland is een non-profit organisatie die gratis kleding verstrekt aan mensen die het zelf niet meer kunnen betalen. We streven ernaar om hen te voorzien van moderne, nieuwe of zo-goed-als-nieuwe kleding.                                
De stichting heeft een ANBI status.

Mogen wij op u rekenen?
De gezamenlijke diaconieën van Noord-Beveland


ACTIE PLANT EEN BIJBEL 2024
“Laat hen niet met lege handen staan”. Met deze oproep vroeg stichting HVC (hulp aan Christenen) aandacht voor de roep om Bijbels voor vervolgde Christenen..
Bijbels geven door potgrond te kopen: komend voorjaar kan het weer tijdens de HVC potgrondactie Plant een Bijbel! Voor iedere twee zakken verkochte potgrond kunnen we één vervolgde christen een Bijbel geven. U bestelt de potgrond heel eenvoudig online, in slechts een paar stappen. Op zaterdag 23 maart haalt u de vooraf bestelde potgrondzakken op bij het afhaalpunt van uw keuze. 
Geen potgrond nodig? Doneren kan ook. Met een gift van 6 euro geeft u een vervolgde christen al een eigen Bijbel in handen. 
Bestel eenvoudig via de website www.stichtinghvc.nl
In enkele stappen bestelt u de potgrond. 
1. Vul uw woonplaats in en kies een afhaalpunt in de buurt.
2. Bestel uw potgrond à € 5,95 per zak.
3. Betaal via iDeal of automatische incasso. 
4. Haal D.V. zaterdag 23 maart (10.00 - 14.00 uur) uw potgrond op bij het door u gekozen afhaalpunt.(dit is mogelijk in Geersdijk en Wissenkerke)
Bestellen kan tot uiterlijk donderdag 29 februari 2024. 

Doet u mee?
Hartelijk dank namens stichting HVC en de diaconie
Conny, Jan en Karin


Vooraankondiging: Paasontbijt op zondag 31 maart 2024 in Wissenkerke (zomertijd)


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl