Zondagsbrief, 14 januari 2024
Dienst in Wissenkerke, 14 januari 2024, 10:00 uur.
Voorganger: ds. N. van der Linden, Goes


ORDE VAN DIENST.


Orgelspel

Aanvangslied: 96: 1 en 3. ‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’.

Stil gebed, votum en groet.

Lied: 96: 6 en 7. ‘In ’t lied dat klinkt’.

Aandacht kinderen kindernevendienstnevendienst.

Lied: we gaan voor even uit elkaar...

Kinderen naar de kindernevendienst.

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Leefregel

Lied: 489: 2 en 3. ‘Geen ander teken ons gegeven’.

Gebed bij de opening van het woord

Inleiding lezingen

Lezing uit de profeten: Jesaja 62,1-5 (Een nieuwe naam).

Lied: 176: 1 en 2. ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’.

Lezing uit het Evangelie: Johannes 2, 1-11 (Bruiloft in Kana).

Lied: 525: 1 en 4. ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’.

Uitleg en verkondiging.

Lied: 791: 1, 2, 5 en 6. ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’.

Kinderen terug uit de kindernevendienst.

Avondmaalscollecte.

Inleiding heilig Avondmaalsviering.

Tafellied: 385: 1, 2, 3 en 4. ‘De tafel van samen’.

Tafelgebed.

Gezamenlijk bidden ‘Onze Vader’.

Breken van het brood en schenken van de wijn met inzettingswoorden.

Nodiging.

Viering gemeenschap van brood en wijn.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed.

Slotlied: 528: 1, 3, 4 en 5. ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’.

Zending en zegen.

Amen( 431c).zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl