Zondagsbrief, 7 januari 2024
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur.

Liturgie voor zondag 7 januari 2024, eerste zondag in het nieuwe jaar,
Protestantse gemeente De Ontmoeting, Opstandingskerk
Voorganger: ds. K. van den Broeke

ORDE VAN DIENST


Welkom door ouderling van dienst

Openingslied: 513: 1, 2 en 3

Stil Gebed
Votum en Groet

Lied: 513: 4             

Kinderen gaan naar kindernevendienst

Lied: Wij gaan voor even uit elkaar

Gebed om ontferming

Lied: 299e

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit de geschriften: Psalm 27, 4

Lied: psalm 27: 1 en 7

Lezing van het evangelie: Johannes 3, 1-13

Lied: 655

Overweging

Lied: 330 (2x)

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Gebeden
Onze Vader

Slotlied: 416: 

Zegen + Amen  (431c)


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl