Zondagsbrief, 31 december 2023
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur.
Voorganger: ds. I. de Heer

ORDE VAN DIENST:


 liturgie voor zondag  31 december 2023,
in deze dienst neemt Henk Tazelaar afscheid na 40 jaar organist en ds Ineke de Heer als predikant voor pastorale hulpdiensten na 2 jaar.

Openingslied: NLB 283 : 1,2,3

Bemoediging en Groet

Zingen: 283: 4 en 5 in de veelheid van geluiden

Kinderen gaan met het licht naar de kindernevendienst
We zingen: we gaan voor even uit elkaar…

Inleiding op de dienst

Gebed om ontferming

Zingen: Lied NLB500: 1, 3, 4 uit uw verborgenheid

Dienst van het Woord

Gebed om verlichting met de Heilige Geest
                  
Lezing  Jesaja 61: 10 en 11

Zingen: lied NLB 506: 1,2,3,4 Wij trekken in een lange stoet op weg naar Betlehem

Lezen: Mattheus 2: 12 t/m 23

Zingen: lied NLB 887 wees stil en weet, ik ben uw God

Overweging

Tussenzang: lied NLB511: 1, 2,5,6,7 Door goede machten trouw en stil omgeven

Na de overweging:

Zingen: NLB 791: 1 Liefde eenmaal uitgesproken

Muziek: Henk Tazelaar improvisaties

Mededelingen kerkenraad

Afscheid Ineke: herinnering aan beloften

Gebeden

Dankgebed en voorbeden stil gebed en Onze Vader

Slotlied: NLB 675 Geest van hierboven

Wegzending en zegen.

Allen zingen: Amen

Woorden van Karin Leendertse, voorzitter van de kerkenraad.
Bij het afscheid van Henk Tazelaar als organist en het afscheid van ds Ineke de Heer

Na de dienst is er koffie en kunnen we elkaar ontmoeten.
zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl