Kerstbrief 2023
24 december 21:00 uur
Dienst in Wissenkerke
Voorganger: ds. M. van der Veer
Medewerking: Leerlingenorkest Apollo, o.l.v. Arjen Kooman

ORDE VAN DIENST. (PDF)


Voor aanvang van de dienst speelt het Leerlingenorkest Apollo: Fantasy on French Christmas Songs van Kees Vlak

Welkom

Openingslied 477: Komt allen tezamen

Votum en Groet.

Lied 482: 1 en 3: Er is uit ‘s werelds duistere wolken

Gebed.

Bijbellezing: Lucas 2: 1-7

Lied 486: Midden in de winternacht ging de hemel open;

Bijbellezing: Lucas 2: 8 - 12

Lied 485: Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?

Bijbellezing: Lucas 2: 13 - 14

Lied 487: Eer zij God in onze dagen

Overweging

Muzikaal intermezzo door Apollo: Christmas Night, een arrangement van Roland Kerne.

Mededelingen van de Kerkenraad.

Gebeden,
afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

Lied 483: Stille nacht, heilige nacht

Zending en zegen

Slotlied: Ere zij God

Na afloop speelt Apollo: A Swinkling Christmas van Willy Hautvast.

Collecten bij de uitgang:
1e collecte is voor Kerk in Actie, Kinderen in de Knel, Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig.

2e collecte is voor Eredienst en Pastoraat.

De Bijzondere Dienstencommissie nodigt u na afloop van de dienst van harte uit om met elkaar warme chocolademelk en Glühwein te drinken.25 december 2023, 10:00 uur
Voorganger: dhr. K. Blok

ORDE VAN DIENST (PDF)


Welkom

Intochtslied 505: 1, 2 en 3 - In de nacht gekomen

Stil gebed

Votum en Groet

Kinderen steken de Kerstkaars aan.

Projectlied: Dank God onze Vader, Hij heeft iets bedacht

Gesprek met de kinderen, waarna ze naar de kindernevendienst gaan.

Kyrie gebed.

Lied 487: 1 en 2  Eer zij God in onze dagen,

Gebed om de Opening van het Woord.

1e Schriftlezing: Joshua 1: 1 – 11.

Lied 498: Betlehem, o uitverkoren

2e Schriftlezing uit Mattheüs.

Lied 444: De duisternis gaat wijken

Verkondiging

Lied 993: Samen op de aarde

Mededelingen van de Kerkenraad

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst.

Dankgebed,
voorbeden, stil gebed en gezamenlijk het “Onze Vader”.

Evangelische Liedbundel 422: Als je geen liefde hebt voor elkaar,

Zegen

Slotlied: Ere zij God.

Collecten bij de uitgang:

1e collecte is voor Kerk in Actie,
Kinderen in de Knel, Oekraïne - Help kinderen in Oekraïne de oorlog door. Iedereen in Oekraïne, van jong tot oud, is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in het land. Maar de veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten,  aodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.

2e collecte is voor Eredienst en Pastoraatzondagsbrief@pgdeontmoeting.nl