Zondagsbrief, 24 december 2023; 10 uur
Dienst in Wissenkerke, 10:00
Voorganger: ds. K. van den Broeke

Orde van dienst:


Welkom

Openingslied: 437: 1, 2 en 4

Stil Gebed
Votum en Groet

Lied: 437: 5

Moment met de kinderen, inclusief beide coupletten Projectlied

Aansteken van de vier adventskaarsen

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Kyriegebed

Lied:    463: 1, 5, 6, 7 en 8     

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing Oude Testament: Jesaja 62: 10 - 12

Lied: psalm 80: 1 en 7

Schriftlezing Nieuwe Testament: Lucas 1: 57 - 66

Lied: 456a: 1, 2, 4 en 7

Overweging

Orgelspel

Lied: 446: 1 (allen). 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 en 5 (allen)

Mededelingen door Ouderling van Dienst

Inzameling van gaven

Kinderen komen terug van kindernevendienst

We kijken naar de Kerstslinger

Gebeden

Onze Vader: 369b

Slotlied: 464: 2, 7, 8 en 10

Zegen
    
Amen  (431c)


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl