zondagsbrief, 10 december 2023
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: dhr. J. Tollenaar
Tweede advent

Orde van dienst:


Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied Psalm 121

Stil gebed, votum en groet

Lied 455:2

Kindermoment met lied: Projectlied Kerst 2023: Dank God, onze Vader (melodie: geen wiegje als rustplaats...). 

Lied 310: ( Als lezing van de wet)

Genadeverkondiging

Kyrië-gebed

Kyriëlied Psalm 51:1

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing Oude Testament: Psalm 39 (HSV)

Psalm 39: 3, 4 en 5

Schriftlezing Nieuwe Testament: Titus 2: 11-15 ( HSV)

Psalm 130: 3 en 4

Verkondiging over Psalm 39: 8

Orgelspel

Lied 439: 1 en 3

Mededelingen

De kinderen komen terug van de nevendienst

Gebeden

Slotlied Lied 442

Zegen met gezongen Amen (Liedboek 431c)

Collecte

Berichten uit de kerkenraad:

Projectlied in PDF: lees/download

Herdertjestocht 2023


Ziekenhuis:
' Ina Koster - Bosselaar is een paar dagen in het ziekenhuis geweest voor een nieuwe knie. Ze is inmiddels weer thuis'.


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl