Zondagsbrief, 3 december 2023
Dienst in de Ontmoetingskerk Wissenkerke,
datum: 3 december 2023, 10 uur,
Voorganger: Simon van der Hauw , Noordgouwe.

Orde van dienst: 


Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Lied Psalm 136: 1,2 en 12  Loof de Heer, want Hij is goed..

Stil gebed - Votum en groet

Lied 444 : 1 t/m 5   Nu daagt het in het oosten..

Kindernevendienst , zingen:  PROJECTLIED

Kyrië-gebed; en lied 442 : 1 en 2  Op U mijn Heiland blijf ik hopen…

Gebed  bij de opening van het Woord

Lezingen NBV21 :  Psalm 130 en Jesaja 43: 16-21

Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot U, Heer..

Dit zegt de Heer, die een weg baande…t/m…mijn lof verkondigen.

Lied 439 :1 en 2   Verwacht de komst des Heren..

Verkondiging  Thema: Verwachting

Orgelspel

Lied  286: 1, 2 en 3 en refreinen   Waar de mensen dwalen in het donker

Mededelingen  +  gebeden

(Avondmaalscollecte/ Inzameling van de gaven bij de uitgang)       

VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL

Tafellied :  Lied 405 1 en 4    Heilig , heilig, heilig…

Delen van brood en wijn

Zingen (na dankpsalm )  Lied   381:  1 en 6    Genadig Heer die al mijn… U wil ik danken…

Slotwoord

Lied 440 :  1 en 2   Ga stillen in den lande… Vat moed ..

Zegen met gezongen Amen ( liedboek 431 c).

zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl