29 november 2023: Dankdagdienst
Dienst in Wissenkerke, 19:00 uur uur.
Voorganger: dhr. G. Verschuure.

Orde van dienst:


Welkom en aankondigingen

Aanvangslied: Psalm 118:9 – Dit is de dag die God deed rijzen

Stil gebed, bemoediging, groet

Zingen: Lied 218: 2, 4, 5 – Dank U voor deze mooie aarde

Kyrië-gebed

Loflied: Lied 650:1, 2, 4 – De aarde is vervuld

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezingen: Psalm 66 & 1 Petrus 4:12-16

Zingen: Lied 910: 1, 3, 4 – soms groet een licht van vreugde

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Psalm 66:1, 4, 6, 7 – Breek, aarde, uit in jubelzangen

Mededelingen

Gebeden

Slotlied: Lied 655: 1, 2, 4, 5 – Zing voor de Heer een nieuw gezang

Zegenbede met gezongen amen

Inzameling gaven (bij uitgang).

Bericht van de scriba:

Dankdag/Gemeenteavond.
Op woensdag 29 november a.s. hopen we weer onze Dankdag te houden in de Opstandingskerk te Wissenkerke.
Aanvang: 19.00 uur.

Na afloop hiervan drinken we met elkaar een kopje koffie of thee achterin de kerkzaal en aansluitend houden we onze traditionele Gemeenteavond.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de begrotingen van diaconie en kerkrentmeesters voor 2024 worden gepresenteerd, met het verzoek uw goedkeuring hieraan te verlenen. 
Ook zal een eerste verslag worden gedaan van het SWO (Samenwerkingsorgaan) en de beroepingscommissie.
Tenslotte krijgt u als één van de eersten de juist gerealiseerde promotiefilm te zien.
We hopen op een grote opkomst.

namens de kerkenraad,
Gert van Santen.


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl