26 november 2023
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. K. van den Broeke
Muzikale medewerking: Ensemble Apollo.


Orde van dienst:


Bij binnenkomst: Ensemble Apollo -  Een vaste burcht

Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: 266: 1 en 2

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 266: 3, 4 en 5

Kindermoment; we zingen: ‘nu wij uiteengaan’

 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Kyriëgebed, afgesloten met 598: 
 
Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft vuur dat nooit meer dooft. (2x)


Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing: Hebreeën 11, 1-3      

Lied: Psalm 25a: 1

Schriftlezing: Hebreeën 11, 4-12

Lied: Psalm 25a: 2

Schriftlezing: Hebreeën 11: 13-16

Lied: 221: 1 en 2

Verkondiging

Ensemble Apollo: You raise me up

Lied: 791

Mededelingen vanuit de Kerkenraad

Ensemble Apollo: Great is Thy Faithfulness

Noemen van de Namen van hen die ons zijn voorgegaan

Uitnodigen tot gedenken

Anna Jacoba Leendertse-Meulenberg 
Jan Imanse 
Frans van der Slikke
Jan Jacobus Nagelkerke 
Cornelis Hubrecht Izak van der Maas 
Elizabeth Kastelein-Baas
Anthonij Adriaan Verburg
Maria Blazina Heijstek-Geelhoed
Jacoba Constantina Geelhoed-Zandee 
Janna Jacoba Dees-Verstelle
Cornelis Begthel
Frederika Birkhoff-Jonker 
Joppa Lena Anna Blankers-Boot
Neeltje Lena de Looff-Korteknie


Lied: Heer, herinner u de namen ( melodie 730)

Gebeden

Slotlied: 913: 1 en 2

Zending en Zegen

Amen, amen, amen. (431c)

Na afloop van de dienst mogen nabestaanden naar voren komen om de gedachtenissteen met de naam van de overledene en een witte roos in ontvangst te nemen.


Voor meer informatie over Protestantse gemeente De Ontmoeting:
Zie website www.pgdeontmoeting.nl, onder ‘Over Ons’ kunt u de Kerkwijzer lezen in een website-vriendelijke vorm.

Mocht u een gift over willen maken:
College van Kerkrentmeesters: NL94RABO 03737.32.961
Diaconie                                   : NL71RABO 03714.02.271
Zending                                    : NL30RABO 03737.33.046

Bericht van de scriba:
Dankdag / Gemeenteavond.
Op woensdag 29 november a.s. hopen we weer onze Dankdag te houden in de Opstandingskerk te Wissenkerke.

Aanvang: 19.00 uur.

Na afloop hiervan drinken we met elkaar een kopje koffie of thee achterin de kerkzaal en aansluitend houden we onze traditionele Gemeenteavond.
Tijdens deze bijeenkomst zullen de begrotingen van diaconie en kerkrentmeesters voor 2024 worden gepresenteerd, met het verzoek uw goedkeuring hieraan te verlenen. 
Ook zal een eerste verslag worden gedaan van het SWO (Samenwerkingsorgaan) en de beroepingscommissie.
Tenslotte krijgt u als één van de eersten de juist gerealiseerde promotiefilm te zien.
We hopen op een grote opkomst.

namens de kerkenraad,
Gert van Santen,
scriba


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl