Zondagsbrief 12 november 2023

Liturgie Voor zondag 12 november 2023 te Wissenkerke

orgelspel
welkom en mededeling

             Uit onze wereld

intochtslied: Psalm 107:1 en 2 Gods goedheid houdt ons staande
stil gebed
bemoediging en groet
zingen: Psalm 107: 4

kinderen naar kindernevendienst met het Licht
zingen: we gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht
terwijl wordt het lichtje aangestoken en aan bij het derde couplet lopen de kinderen de kerkzaal uit

inleiding op de dienst

zingen: lied 994 Voor hen die ons regeren

               Rondom het Woord

gebed om verlichting met de Heilige Geest:

lezing Evangelie Lucas 18: 1 - 8
zingen: NLB 981: 1, 2 zolang er mensen zijn op aarde

Uitleg en verkondiging
meditatief orgelspel
zingen: NLB 361: 1allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 vrouwen, 6 mannen, 7 allen.

kinderen komen terug

mededelingen kerkenraad

bevestiging ambtsdrager: Conny Scheenstra- Maliepaard als diaken

presentatie en inleiding op de bevestiging

Vragen
-geloof je, dat je in je dienstwerk voor deze gemeente, geinspireerd en gedragen wordt door Gods Geest?
-Aanvaard je de Heilige Schrift als basis van het geloof, om bewuste keuzes te maken?
-Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt?
-beloof je ook voorgoed geheim te houden, wat je in vertrouwen gehoord hebt?
-En beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Antwoord van Conny

zegenbede bij de knielbank:

zingen: NLB 913: 1 wat de toekomst brengen moge (staande)

    Dienst van gebeden en gaven


gebeden 
          *dankgebed en voorbeden
          *stil gebed
          *Onze Vader

collecte

slotlied:  NLB 416 : 1,2,4 Ga met God en Hij zal met je zijn

wegzending en zegen

felicitaties

orgelspel


Na de dienst kunt u Conny feliciteren en vervolgens elkaar ontmoeten bij de koffie.

Bij deze Zondagsbrief ontvangt u ook het opgaveformulier voor deelname aan een groothuisbezoek. 

Indien u het formulier wilt openen, klik HIER
 
Bij deze Zondagsbrief ontvangt u ook het opgaveformulier voor deelname aan een groothuisbezoek. 

Indien u het formulier wilt openen, klik HIER