Zondagsbrief, 29 oktober 2023
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. F.C. de Ronde, Barendrecht

ORDE VAN DIENST: 


Aanvangslied 8b: 1, 2, 3, 4

Stil gebed, votum en groet ·

Psalm 123: 1

Aanvang kinderdienst

lied “Wij gaan voor even uit elkaar”.

Kyrië-gebed

Loflied 966: 1, 3, 5 het heil des hemels werd ons deel

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing Jesaja 45: 1 - 7

Lied 943: 1, 2, 4, 6 God gaat zijn ongekende gang

Schriftlezing Titus 2: 15 - 3: 7

Lied 333: (2x) kom Geest van God

Verkondiging

Orgelspel

Lied 756: 1, 2, 3, 4, 5, 6 laat komen, Heer uw Rijk

Mededelingen

Gebeden

Slotlied 418: 1, 2, 3 God, schenk ons de kracht

Zegen met gezongen amen (431c)

Inzameling van gavenN.B.: Wintertijd = - 1 uur