Zondagsbrief, 22 oktober 2023
Voorganger: dhr. G. Verschuure
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur

Orde van dienst:


Welkom en aankondigingen

Aanvangslied: psalm 66: 1, 2

Stil gebed, bemoediging, groet

Zingen: lied 1010: 1, 2, 3 – Geef vrede, Heer, geef vrede

Kinderen gaan naar kindernevendienst 

lied “wij gaan voor even uit elkaar”.

Kyrië-gebed

Loflied: lied 305: 1, 2, 3 – Alle eer en alle glorie

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezingen: Ezechiël 34:1-16 & Johannes 10:11-18

Zingen: psalm 23: 1, 2, 3 – Ik wil van God als van mijn Herder spreken

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: lied 969: 1, 2, 4 – In Christus is noch west noch oost

Mededelingen

kinderen terug van de nevendienst

Gebeden

Slotlied: Lied 753: 1, 4, 6 – Er is een land van louter licht

Zegenbede met gezongen amen (431c)

Collectemail van: zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl