Zondagsbrief, 8 oktober 2023
Dienst in Wissenkerke, 8 oktober 2023, 10:00 uur
Voorganger: ds. J. Verbruggen

Orde van dienst:Welkom ouderling van dienst en aankondiging

Aanvangslied: Psalm 133: 1, 2, 3

Stil gebed, Votum en groet. 

Zingen: Zingen: Lied 754: 1, 3

Kindermoment. Kinderlied  “Wij gaan voor even uit elkaar”.

Gebed van verootmoediging.

We lezen de leefregels uit Romeinen 12: 9 t/m 21 (NBV)

Zingen: Psalm 32: 2, 3

Gebed om de Heilige Geest en de opening van de schrift.

Schriftlezing: 1 Korinthe 13 (NBV)

Zingen:  Lied 791: 1, 2, 3

Overdenking. Thema: Waar liefde woont gebiedt de Heer Zijn zegen

Orgelspel en zingen: Lied 791: 4, 5, 6

Mededelingen

kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed, voorbede en Onze Vader gebed.

Slotzang: Lied 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

 Zegen.  Aansluitend zingen Lied 431c (Amen…..)

Collecte bij de uitgang


zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl