Zondagsbrief, 1 oktober 2023
Orde van dienst voor zondag 1 oktober 2023
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur
Voorganger: ds. A. Datema.Aanvangslied Psalm 1

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: 886 Abba vader

Kindernevendienst ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Verootmoediging

Lied 834

Gebed opening Schriften

1e Lezing  1 kor 1: 23 - 31

Lied 578: 1,2, 6

2e Lezing mat 5: 17 - 20

Lied psalm 25: 5, 7, 8

Verkondiging

Orgelspel

Lied psalm 25: 2, 3, 4, 6

Overige mededelingen ouderling

Collecte

Gebeden + Onze Vader die in de hemelen zijt….. amen.

Slotlied 381

Zegenbede + 
Amen 431c

 
zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl