Zondagsbrief, 24 september 2023
Zondagsbrief

voor 24 september 2023

zondagsbrief@pgdeontmoeting.nl

 
 


Voorganger       : ds. Karin vd Broeke
Dienst in            : Wissenkerke, 10:00 uur
m.m.v.                : koor Nova Melodica, Kapelle
orgel                  : WimOrde van dienst: thema: Ga mee


Voor de dienst: luisterlied ‘Ga je mee’   

Welkom door Ouderling van Dienst

Openingslied: 288:

Stil Gebed

Votum en Groet

Lied: 287: 2 en 5

Kyriemoment met jong en oud

Kinderen steken licht aan, gemeente zingt met hen:
‘Wij gaan voor even uit elkaar’
kinderen gaan naar de kindernevendienst

Kyriegebed

Glorialied: Nova Melodica: Still en Toegewijd tot U

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing uit de Tora: Numeri 10, 29-36    

Lied: Psalm 80: 1 en 7

Lezing uit het evangelie: Matteüs 20, 1-16       
  
Lied: 975: 1, 2 en 3

Overweging

Muziek: Nova Melodica: Beautiful King

Mededelingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

kinderen komen terug in de dienst

Slotlied: 423:

Zending en zegen
gezongen Amen (431c)

Nova Melodica: De Here zegene

Ga je mee, zeg niet nee ……      

Na afloop van de dienst bent u van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten bij koffie, thee en door gemeenteleden gebakken lekkers.
‘Ontmoetingsvragen’ voor bij de koffie

wat moet iedereen wel eens gedaan hebben in zijn of haar leven volgens jou?

voor wie heb jij echt bewondering? waarom?
op welk moment van de kerkdienst ontmoet je de ontmoeting met elkaar het sterkst? en op welk moment ervaar je het meest dat God tot je spreekt?


BERICHT VAN DE SCRIBA:
Wij nodigen jullie van harte uit voor een nieuwe Ontmoetingsmiddag op 30 september a.s. Onze  gasten uit Oekraïne én de inwoners van Noord-Beveland kunnen elkaar beter leren kennen tijdens de gesprekken, de puzzelwandeltocht, de high tea en de vesper in het Nieuw Zeelandhuis en het kerkje van Kats (adres: Kerkstraat 3 in Kats).

Het programma ziet er ongeveer als volgt uit:
13.30-14.00 uur             : Ontvangst met koffie/thee/limonade en wat lekkers
± 14.30 uur                     : Puzzelwandeltocht in en rond Kats
± 16.00 uur                     : High tea
17.00 – 17.30 uur           : Vesper
De high tea en de vesper worden verzorgd door een aantal Oekraïense gasten.

Graag aanmelden voor uiterlijk 23 september a.s. bij mwittkamp@zeelandnet.nl.
We zien jullie graag op 30 september in Kats!

Namens de Protestantse gemeenten van Noord-Beveland,
Janke Holtman, Karin Leendertse, Marianne Wittkamp