Zondagsbrief, 6 augustus 2023
Voorganger: ds. I. de Heer
Dienst in Wissenkerke, 10:00 uur

Orde van dienst:


Welkom en mededeling      

voorbereiding
Openingslied: psalm 107: 1
Stil gebed
Bemoediging en groet
Zingen: psalm 107: 2, 4
Moment met de kinderen
Zingen: we gaan voor even uit elkaar
Gebed van verootmoediging
Zingen¨ lied 213:1,2,3 
Leefregel uit 1 Thessalonicenzen 5: 15-24
Dienst van het Woord
Als  gebed bij de opening van de Schriften:
Zingen lied 317 
Lezen: psalm 107: 23 – 32
Zingen: psalm 68: 7 
lezing Marcus 4: 35-41
Zingen lied 313: 1 
Verkondigin
Lied 903: 1, 3 en 4 
Mededelingen
Kinderen komen terug
Dankgebed, voorbeden , stil gebed, onze Vader
Slotlied: lied 839: 1 en 4 
Wegzending en zegen (431c)
Collecte