zondag 30 juni 2024 om 10:00 uur

Zondagsdienst, 30 ju u 2024
Voorganger(s): ds. R. van Zwieten, Amsterdam
Ouderling(en): Ina
Organist: Wim

Collecte: Werelddiaconaat, Moldavië, zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen

terug