zondag 23 juni 2024 om 10:00 uur

Zondagsdienst, 23 juni 2024
Voorganger(s): dhr. J. Tollenaar, Colijnsplaat
Ouderling(en): Kees
Organist: Wim

Collecte: Werelddiaconaat Libanon, training en thuiszorg biedt werk en hoop.

terug