zondag 12 mei 2024 om 10:00 uur

Zondagsdienst, 12 mei 2024
Voorganger(s): ds. G. Ruitenburg, Zoutelande
Ouderling(en): Koos
Organist: Suus

H. Avondmaal
Collecte: Binnenlands Diaconaat, Kerk-zijn voor en met elkaar

terug