zondag 4 februari 2024 om 10:00

Zondagdienst
Voorganger(s): ds. K. van den Broeke
Ouderling(en): Ina
Organist: Kees

Dienst in Kats
herdenking watersnoodramp 1953

Met medewerking van duo Da Capo.
Collecte: Werelddiaconaat, Bangladesh, beter bestand tegen klimaatverandering
Na afloop bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee in het Nieuw Zeelandhuis.
 

terug