zondag 26 mei 2024 om 10:00 uur

Zondagsdienst, 26 mei 2024
Voorganger(s): dhr. J. Verbruggen, Tholen
Ouderling(en): Ina
Organist: Wim

Collecte: Zending, Bangladesh, gemeenteopbouw voor dorpskerken

terug