Aan de leden

Uitnodiging Gemeenteavond

Aan de leden: Uitnodiging Gemeenteavond

Uitnodiging voor de Gemeenteavond op woensdag 31 mei 2023 om 19.30 uur in de Opstandingskerk in Wissenkerke.

Tijdens deze Gemeenteavond staan we uitvoerig stil bij de voorstellen van de Werkgroep Samenwerking om het beroepingswerk van de drie gemeenten op Noord-Beveland samen in te vullen. Tijdens de laatste Gemeenteavond vertelde de werkgroep al het nodige over de ideeën die er leefden. Met de reacties uit de drie Gemeenteavonden heeft de werkgroep gedetailleerde voorstellen uitgewerkt. De gemeenten houden elk een Gemeenteavond om de plannen te bespreken en met de reacties van de gemeenteleden zal de kerkenraad daarna een definitief besluit nemen. Het belangrijkste uit de voorstellen vatten we hieronder samen. Tijdens de Gemeenteavonden worden de voorstellen uitvoerig toegelicht, en rekenen we op een goed gesprek over de plannen!

Wat in de Gemeenteavond van maart al werd besproken is nu verder uitgewerkt, namelijk dat de drie gemeenten met elkaar een team van twee predikanten en een kerkelijk werker beroepen. Zo geldt voor ieder van de gemeenten dat we met elkaar meer kunnen dan ieder apart. Elk lid van het team is het aanspreekpunt voor één gemeente. Dat wil zeggen dat deze persoon contact heeft met de kerkenraad, voorgaat in diensten, en crisispastoraat doet. Elk teamlid is zo het gezicht van één gemeente, maar is daarnaast ook in de andere gemeenten actief. Elke gemeente krijgt in het kerkenwerk dus op de één of andere manier te maken met elk teamlid. Voor een goede band zullen alle teamleden voorgaan in diensten van de drie gemeenten en zo nodig voor elkaar kunnen invallen.

Het team wordt als volgt samengesteld:
“Een samenbinder” Hiervoor zoeken wij een ervaren predikant voor 0,8/1,0 fte, die de relatie met God via de eredienst stimuleert, de samenhang binnen én tussen de drie gemeenten opbouwt, vorming en toerusting als een van zijn/haar hoofdtaken heeft en op het eiland woonachtig is.
“Een vernieuwer” Hiervoor zoeken wij een predikant voor 0,4/0,6 fte die eigentijdse impulsen wil geven aan ons gezamenlijk kerk-zijn op Noord-Beveland. We denken aan iemand die vanuit het geloof in een ruimhartige God, zijn of haar werkveld binnen, maar ook buiten de kerk ziet liggen. Die vanuit ervaring in dit werk samen met ons missionaire en/of diaconale initiatieven durft te nemen.
“Een pastoraal werker” Hiervoor zoeken wij een ervaren kerkelijk werker met preekconsent voor ongeveer 0,5 fte. Iemand die vanuit het geloof in God, die oog heeft voor ieder van ons, een luisterend oor en hart wil zijn. Tot deze functie behoort niet alleen het zelf uitoefenen van pastoraat maar ook het (bege)leiden van de pastorale vrijwilligers van de gemeenten in het omzien naar elkaar.

Het is belangrijk om te weten dat de drie teamleden door alle drie de gemeenten zullen worden beroepen. Zo worden we samen verantwoordelijk voor het totaal van de inzet. In het beroepingswerk is het gebruikelijk dat zowel voor de predikant als voor de gemeente een profielschets wordt opgesteld. Dat geldt in onze situatie nu dus voor het team en de teamleden, en een profielschets van de drie gemeenten op Noord-Beveland. Samen beroepen betekent ook een gezamenlijke beroepingscommissie, die in de voorstellen bestaat uit drie leden per gemeente.
Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het team en ieders werkzaamheden goed vast te leggen, heeft de werkgroep een samenwerkingsovereenkomst voorbereid waarin de afspraken, verantwoordelijkheden en financiële verplichtingen worden vastgelegd.

Mocht u alle officiële documenten na willen lezen, dan verwijzen we u naar de website, waar ze allemaal achter de code beschikbaar zijn.

U kunt HIER KLIKKEN om direct door te gaan naar de Pagina Leden & Vrienden. Daar kunt u met de inlogcode naar binnen om de documenten in te zien en als u wilt, af te drukken.

Namens de kerkenraad,

Gert van Santen,
scriba

 

Aankomende activiteiten

jun
11
zo
10:00 Kerkdienst @ Opstandingskerk
Kerkdienst @ Opstandingskerk
jun 11 @ 10:00 – 11:00
Kerkdienst @ Opstandingskerk
Voorganger: ds. M. Boevé, Scharendijke Diaconale collecte: Diaconaal werk
jun
18
zo
10:00 Kerkdienst @ Kerkgebouw De Nieuwe Poort Zeeland
Kerkdienst @ Kerkgebouw De Nieuwe Poort Zeeland
jun 18 @ 10:00 – 11:00
Kerkdienst @ Kerkgebouw De Nieuwe Poort Zeeland
Voorganger: mevr. A. Datema, Koudekerke Diaconale collecte: Hadassa Hoeve
jun
25
zo
10:00 Kerkdienst @ Opstandingskerk
Kerkdienst @ Opstandingskerk
jun 25 @ 10:00 – 11:00
Kerkdienst @ Opstandingskerk
Voorganger: ds. M. van Manen, Breskens Diaconale collecte: Werelddiaconaat; Colombia, perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela
dec
31
zo
19:00 Oudejaarsdienst in Kats @ Katse Kerk
Oudejaarsdienst in Kats @ Katse Kerk
dec 31 @ 19:00 – 20:00
Oudejaarsdienst in Kats @ Katse Kerk | Kats | Zeeland | Nederland
Oudejaarsviering in de Katse Kerk te Kats Voorganger: Organist: dhr. H. Tazelaar Onze diakenen collecteren voor de Eindejaarscollecte. Het doel is het werk in de eigen gemeente en de kerkenraad stelt het doel vast.