Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Voorganger: ds. J. J. de Lange uit Kamperland
Ouderling: Liza de Winter
Diaken: Karin Leendertse en Nel Bareman
Kindernevendienst: Arianne de Jager
Oppasdienst: Anne de Winter
Organist: Kees Borgdorff
Koster: Wim Leendertse

Voorbereiding

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 111: 1,2 en 8 – van ganser harte loof ik Hem

Stil Gebed

Votum en groet

Lied Lied 889 – Heer, ik prijs Uw naam

Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed van verootmoediging en schuldbelijdenis

Lied van genade: Psalm 107: 1 en 4 - Gods goedheid houd ons staande

gebod: Mattheüs 22:37-40

Zingen: Lied117d (3x) – Laudate omnes gentes

De Schriften

Gebed bij de opening van het woord

Lezing Efeze 3:14-21

Lied 902: 1 en 5 – Is God de Heer maar voor mij

Verkondiging

Orgelspel

Preeklied Lied 871 – Jezus zal heersen waar de zon

Gaven en Gebeden

Mededelingen

Inzameling van de gaven

1. Kerk en Diaconie
2. Onderhoud gebouwen

Kinderen komen terug

Gebeden

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Slotlied 423

Zegen beantwoord met lied 425

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus