Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief: Hemelvaart 10 mei 2018

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Hemelvaartsdag 10 mei 2018 - Wissenkerke

Voorganger: ds. K. vd Broeke
O.v.dienst: Kees
Diaken: Nel
Organist: Henk
Koster: Frans Z.
Nevendienst: n.v.t.


Welkom door Ouderling van Dienst

Intochtslied: psalm 47: 1 en 2
Stil Gebed
Votum en Groet
Lied: 215: 3, 4 en 5
Kyriëgebed
Lied: 663:

Gebed bij opening van het Woord

Schriftlezing: Lucas 24, 49-53
Lied: 903: 1 en 6
Schriftlezing: Handelingen 1, 1-14
Lied: 650: 2, 4, 5 en 7
Verkondiging
Lied: 825: 8, 9 en 5

Inzameling van gaven

1. Kerk en diaconie
2. Onderhoud gebouwen
Gebeden ~ Stil Gebed ~ Onze Vader
Slotlied: 867:
Zegen + Amen (gezongen)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus