Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief 22 april 2018

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Voorganger: ds. K. vd Broeke
Ouderling: Conny Slotema
Diaken: Nel
Kindernevendienst: Lisanne
Organist: Kees B.
Koster: Wim L.

Voorbereiding

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied 216: 3 coupletten

Stil Gebed

Votum en groet

Lied 654: 1, 2, 5

Kinderen gaan naar de nevendienst

Kyriëgebed

Lied 867:

De Schriften

Gebed bij de opening van het woord

Lezing Genesis 3, 1-13 + 20-24

Psalm 65: 2, 3

Lezing Johannes 10, 11-16

Lied 23d: 4 coupletten

Verkondiging

Orgelspel

Preeklied 839:

Gaven en Gebeden

Mededelingen

Inzameling van de gaven

1. Zorgboerderij
2. -

Kinderen komen terug

Gebeden

Slotlied 653: 1, 6, 7

Zegen met gezongen Amen 431c

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus