Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 24 juli 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Voorganger: dhr J. Tollenaar
dienst in Wissenkerke.

Aanvangslied: Psalm 32: 2 en 4

Stil gebed, Votum en groet

Lied: 174

Kinderen

Zondagslied: “Wij gaan voor even uit elkaar “ .

Kyriëgebed en gebed voor de wereld.

Loflied: Psalm 107: 1 en 10

Gebed bij opening van de Schrift.

Schriftlezingen:

  1. 2 Koningen 5: 1-5 en 9-14

Lied 350: 1, 3 en 6

  1. Lukas 4: 22- 29

Zingen: Lied 245: 1 en 3

Verkondiging over Lukas 4: 27

Thema: “Je moet het maar geloven”.

Orgelspel

Lied 908: 1, 3 en 4

Mededelingen

Collecte

Gebeden

Slotlied: 799: 1, 2 en 3

Zegen

Gezongen ‘Amen’ (431c)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus