Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 26 juni 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Voorganger beide diensten: ds. Datema.

Orde van dienst voor Kortgene: download/lees hier

Orde van dienst voor Wissenkerke: hieronder.

Intochtslied: LB 16:1, 3

Stil gebed, votum en groet

Lied: 438:1,4

Kindernevendienst

Lied ‘wij gaan voor even uit elkaar’

Kyriëgebed

Lied 305: 1,2,3
Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezingen

Galaten 5: 13-26

Lied 841:1,4

Lucas 9: 51-62

Lied 538:1,3,4

Verkondiging

Orgelspel

Lied 838: 1,2,3

Mededelingen

Slotlied: 912: 1,2,3,4,5,6

Zegen met gezongen amen

(collecte bij de uitgang)kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus