Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 19 juni 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Orde van dienst: Kortgene: lees/download hier.

Orde van dienst: Wissenkerke: onderstaand

Voorganger beide diensten: ds. M. van Manen

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Zingen Aanvangslied 89: 1 en 5

Stil Gebed / Votum en Groet

Zingen Lied 195 (Klein Gloria)

Gebed om ontferming

Zingen Glorialied 215: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7

Moment met de kinderen

Zingen Samen in het Licht: we gaan voor even uit elkaar.

Orgelspel waarbij de kinderen naar de nevendienst gaan;

zij nemen het lantaarntje mee

Gebed bij de opening van het Woord

Wij lezen uit de Bijbel EZECHIËL 17: 22 - 24

Zingen Lied 67: 3

Wij lezen uit de Bijbel MARCUS 4: 26 – 34

Zingen acclamatie Lied 339A

Verkondiging

Orgelspel/piano

Zingen Lied 678: 1, 3, 4, 5 en 6

Mededelingen door de ouderling van dienst

Inzameling van de gaven – kinderen komen terug van de nevendienst

Dank- en voorbeden ( + Stil Gebed + Onze Vader )

Zingen Lied 871: 1, 2, 3 en 4

Zending en Zegen

Aansluitend zingen Lied 415: 3

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus