Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 22 mei 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Orden van dienst:

voorganger voor beide diensten: ds. A. van der Maas

Kortgene: lees/download hier

Wissenkerke: onderstaand:


Orgelspel

Welkom en aankondigen eerste lied

Eerste psalm: Psalm 111: 1 en 6

Bemoediging en groet:

Zingen: Lied 283

Kinderen krijgen kandelaar en gaan naar nevendienst, met kinderlied: we gaan voor even uit elkaar

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 910: 1, 2 en 4

Gebed van de zondag

Schriftlezing: Openbaring 21: 10- 12 en 22 - 27

Zingen: Lied 766: 1 en 3

Evangelielezing: Johannes 14: 19 - 29

Zingen: Lied 653: 1, 4 en 7

Preek

Zingen: Lied 678: 1, 2, 3, 4 en 9

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Inzameling van de gaven

Dienst der gebeden

Slotlied: Lied 675

Wegzending en zegen

Orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus