Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 1 mei 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Orde van dienst: Kortgene: hier

Orde van dienst: Wissenkerke:

voorganger in beide diensten: ds. Marjan Zebregs, Wateringen
Welkom (ouderling van dienst)

Aanvangslied 216 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’, verzen 1, 2 en 3

Stil gebed, votum en groet

Psalm 8 ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’

Kindermoment

Video: ‘Liefde blijdschap vrede’ https://www.youtube.com/watch?v=fhlFP8AzzGk

Lied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Kyrië-gebed

Loflied 652 ‘Zing jubilate voor de Heer’, verzen 1, 3 en 4

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing Oude Testament: Ruth 1: 6 t/m 14a

(Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel)

Lied 316 ‘Het woord dat u ten leven riep’, verzen 1 en 4

Schriftlezing Nieuwe Testament: Johannes 1: 1 t/m 5

Lied 314 ‘Here Jezus om uw woord’, verzen 1 en 3

Verkondiging

Orgelspel

Lied 654 ‘Zing nu de Heer, stem allen in’, verzen 1, 4 en 6

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Gebeden

Slotlied 608 ‘De steppe zal bloeien’, verzen 1 en 3

Zegen met gezongen Amen

Wilhelmus van Nassau (lied 708, verzen 1 en 6)

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus