Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 14/15 april 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Witte Donderdag 14 april

Voorganger: dhr. H. ten Klooster

Welkom door Ouderling van Dienst

Stilte

Votum

Lied:556:1,2,3

Kyriëgebed

Lied:556:4,5

Gebed bij opening van het Woord

Lezing uit OT: Exodus 12:15-17

Lied:558:1,2,3.

Lezing uit NT: Matth 26: 26-29

Lied :558:4,5,6.

Verkondiging

Lied:558:7,8,9,10.

Avondmaalscollecte

Inleiding

Tafellied:566.

Tafelgebed met inzettingswoorden

Onze Vader

Nodiging en Delen van Brood en Wijn

Communio

Dankgebed

Slotlied:838:1,4.

Wegzending en Zegen

Amen (431c)Goede Vrijdag, 15 april 2022:

Voorganger: dhr. H. ten Klooster

Welkom door Ouderling van Dienst

Stilte

Votum

Lied.575:1,2.

Kyriëgebed

Lied.575:3,4.

Lezing: Johannes 17, 1-3 Harm

Overweging

Lied 574:5,6

Schriftlezing: Johannes 18, 1-5

Lied.76a:1,2.

Lezing: Johannes 18, 12-18

Lezing: Johannes 18, 19-24

Lezing: Johannes 18, 25-27

Lied.576a:3,4.

Lezing: Johannes 18, 28 – 32

Lezing: Johannes 18, 33 - 38

Lezing: Johannes 18, 39 – 40

Lied:576a:5,6.

Lezing: Johannes 19, 1-16

Lezing: Johannes 19, 17-22

Lied.576a:7.

Lezing: Johannes 19, 25 – 27

Lied:590:1,2.

Lezing: Johannes 19, 28-29

Lied:590:3,4.

Lezing: Johannes 19, 30

Paaskaars wordt gedoofd

Kerk wordt (gedeeltelijk) donkerder

Lied:590:5.

Gebed

Slotlied: 663:1,2

Wegzending (en Zegenbede)

zacht orgelspel

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus