Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 3 april 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.”
(Spreuken 3:3)

Bij de diensten
Op Zondag 3 april is er om 09:30 uur dienst in de Opstandingkerk.
Voorganger: ds. De Graaf en om 11:00 uur in de Katse kerk, voorganger: dhr. J. Tollenaar.

In de dienst om 09:30 in de Opstandingskerk zullen onze nieuwe dorpsgenoten uit Oekraïne, die in de oude Mavo wonen, een Kyrielied zingen na ons Kyriegebed. Zij begeleiden zichzelf daarbij op gitaar.
Om de tekst te lezen van de Nederlandse vertaling van het lied: Klik HIER.

Een aantal van hun kinderen, zij zijn met vier echtparen en 16 kinderen, zullen onze kindernevendienst bezoeken.

Na afloop van de dienst bieden wij de Oekraïense families koffie aan met iets lekkers. Dit doen wij gewoon achterin de kerk. Het zijn vier ouderparen en 16 kinderen. Misschien leuk als enkele gemeenteleden ook even na kunnen blijven om even kennis te maken. Het zijn allen protestantse christenen uit Kiev.

Kindernevendienst
In de diensten met Kindernevendienst (alle diensten in de Opstandingskerk) zingen wij met de kinderen een 40-dagentijd lied.
Klik op deze regel om het projectlied te zien.

Volgende diensten
Op woensdag 6 april om 19:30 uur is er een vesper in de Katse kerk.
Op zondag 10 april is er een gemeenschappelijke viering in de Opstandingskerk om 09:30 uur met dhr. Ten Klooster. We vieren dan Palmpasen.
Ouders van kinderen die de kindernevendienst bezoeken: dit is voor de kinderen echt een feestelijke viering. Komt allen.

Activiteiten
Op zondag 17 april wil de diaconie graag het traditionele paasontbijt weer organiseren. Dat geeft iedereen de gelegenheid om bij te praten onder het genot van een ontbijtje met een eitje. Wij hopen u allen te verwelkomen in Zaal onder de Toren in Wissenkerke op deze paasmorgen om 08.30 uur.
Komt u ook? Hoe meer mensen hoe meer gezelligheid.
Als u hieraan wilt deelnemen, geef u dan op bij een van de diakenen of stuur een mail naar diaconie@pgdeontmoeting.nl.
Mocht u vragen hebben dan horen de diakenen dat graag.

Collecten
Deze week collecteren wij voor: Werelddiaconaat Moldavië - kinderen en ouderen worden gezien.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.
U kunt geven in de collecten in de kerk of via de bank.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, h.t. scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van dienst Kats/Kortgene: lees/download hier.


Orde van dienst: Wissenkerke:


Welkom

Aanvangslied: Psalm 43: 1 en 3

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Lied 906: 1, 4 en 8

Uitnodiging leiding + kinderen

Bij vertrek kinderen zingen: een slinger van verhalen (beluisteren)

Zingen Lied 561

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: 1 Samuël 8: 1-22

Zingen: Psalm 72: 1 en 2

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 885: 1 en 2

Mededelingen

(Kinderen komen terug)

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: Lied 968: 1 en 4

Zegen en gezongen Amen (Liedboek 431c)

Collecte bij de uitgang

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus