Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 27 maart 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
God, luister naar mijn gebed, hoor de woorden van mijn mond.”
(Psalm 54:4)

Bij de diensten
Op Zondag 27 maart is er om 09:30 uur dienst in de Opstandingkerk.
Voorganger: dhr. J. Tollenaar en om 11:00 uur in de Katse kerk, voorganger: dhr. J. Tollenaar.

In de dienst om 09:30 in de Opstandingskerk zullen onze nieuwe dorpsgenoten uit Oekraïne, die in de oude Mavo wonen, een Kyrielied zingen na ons Kyriegebed. Zij begeleiden zichzelf daarbij op gitaar.

Na de preek zullen wij samen met onze Oekraïense gasten uit Kiev het lied “Hoe groot zijt Gij” uit de bundel Johannes de Heer zingen. Zij in het Oekraïens, wij in het Nederlands. Zo hopen wij onze verbondenheid in Christus tot uitdrukking te brengen en te vieren. De Nederlandse tekst van hun Kyrielied en de tekst van “Hoe groot zijt Gij” zullen in de kerk aanwezig zijn.

Een aantal van hun kinderen, zij zijn met vier echtparen en 16 kinderen, zullen onze kindernevendienst bezoeken.

Na afloop van de dienst bieden wij de Oekraïense families koffie aan met iets lekkers. Dit doen wij gewoon achterin de kerk. Het zijn vier ouderparen en 16 kinderen. Misschien leuk als enkele gemeenteleden ook even na kunnen blijven om even kennis te maken.

Onze voorzitter is donderdag met de scriba en een diaken aanwezig geweest bij het avondgebed van de families in hun woning. Zeer indrukwekkend.

Het zijn allen protestantse christenen uit Kiev. Op de foto hun kerk in Kyiv. (foto: ná de orde van dienst)

Kindernevendienst
In de diensten met Kindernevendienst (alle diensten in de Opstandingskerk) zingen wij met de kinderen een 40-dagentijd lied.
Klik op deze regel om het projectlied te zien.

Volgende diensten
Op woensdag 30 maart om 19:30 uur is er een vesper in de Katse kerk.
Op vrijdag 1 april om 19:30 Praise avond in de Opstandingskerk met Marc en Carla van den Bor en Sjoerd Slotema.
Op zondag 3 april is er een viering in de Opstandingskerk om 09:30 uur met ds. P. de Graaff en om 11:00 uur in de Katse kerk met dhr. Tollenaar.

Praise avond
De eerder uitgestelde Praise avond gaat door op vrijdag 1 april om 19:30 uur in de Opstandingskerk.
Begeleiding: Marc en Carla van den Bor en Sjoerd Slotema.
Samen Opwekkingsliederen zingen.

Слава вечір
У п’ятницю 1 квітня о 19:30 у Воскресенському храмі відбудеться раніше перенесений Похвалний вечір.
Нагляд: Марк і Карла ван ден Бор і Сьорд Слотема.
Співайте разом пісні відродження.

Inzameling voor HCR, hulp voor Roemenië en Kledingbank Zeeland.
Zaterdag 12 maart hebben de diaconieën van Kamperland en De Ontmoeting een inzameling gehouden voor Stichting HCR, hulp aan Roemenië en in Colijnsplaat is voor Kledingbank Zeeland ingezameld.
Voor Roemenië zijn in totaal 113 zakken en dekbedden ingeleverd en € 182,- aan bijdrage vervoerskosten in Wissenkerke en Kortgene ingeleverd.
In Kamperland zijn er 93 zakken met kleding en € 109,- aan bijdrage vervoerskosten gegeven.
In Colijnsplaat zijn voor de Kledingbank Zeeland 44 zakken met kleding en € 70,- aan bijdrage vervoerskosten gegeven.
Alle vrijwilligers en gevers heel hartelijk dank voor ieders bijdrage!
Namens de diaconieën van Noord-Beveland
Karin Leendertse
De collecte voor Oekraïne heeft 700 euro opgebracht en de diaconie heeft dit bedrag verdubbeld tot 1400 euro.
Alle gevers hartelijk dank!
Het tweede transport hulpgoederen naar Oekraïne is veilig aangekomen en teruggekeerd. Peter, Yoeri, Lisanne en Stephan, hartelijk dank!

Collecten
1e Missionair werk, jong en oud thuis in de Kliederkerk.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

U kunt geven in de collecten in de kerk of via de bank.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-BevelandOrde van dienst: Kats / Kortgene: lees/download hier

Orde van dienst: Wissenkerke.


“Laetare”

Aanvangslied: Psalm 122 alle verzen

Stil gebed, Votum en groet

Lied: 997 alle verzen

Kinderen

Zondagslied: Een slinger van verhalen + refrein Wij bloeien op en krijgen kleur.

Kyriëgebed.

Oekraïens Kyriegebed, gezongen door de Oekraïense zanggroep van de Tabernakelkerk uit Kiev, door de huidige bewoners van de oude Mavo in Wissenkerke, lees/download hier de tekst.

Gebed bij opening van de Schrift.

Schriftlezingen:

  1. 2 Kronieken 36:11-23

  2. 2 Korinthe 5: 14-21

Lied: Psalm 34: 1,7

Verkondiging over 2 Kronieken 36: 23

Thema: “Halfweg.”

Orgelspel

Johannes de Heer 886 - lees hier de tekst

Mededelingen

Collecte

Gebeden

Slotlied: Psalm 84: 1, 3, 4

Zegen

Gezongen ‘Amen’ (431c)

kerk-Tabernakelkerk Kiev
kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus