Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 20 maart 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste [subscriber:firstname | default:lezer],

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.”
(Jesaja 11:6)

Bij de diensten
Op Zondag 20 maart is er om 09:30 uur dienst in de Opstandingkerk.
Voorganger: ds. van der Linden en om 11:00 uur in de Katse kerk, voorganger: ds. van der Linden.

Kindernevendienst
In de diensten met Kindernevendienst (alle diensten in de Opstandingskerk) zingen wij met de kinderen een 40-dagentijd lied.
Klik op deze regel om het projectlied te zien.

Volgende diensten
Op woensdag 23 maart om 19:30 uur is er een vesper in de Katse kerk.
Op zondag 27 maart is er een viering in de Opstandingskerk om 09:30 uur en om 11:00 uur in de Katse kerk met dhr. Tollenaar.

J4J Oekraïne
Vorige week deden wij verschillende acties voor Oekraïne. Vorige week is er een extra collecte geweest voor Kerk in Actie; Oekraïne in beide kerken. Dit heeft het mooie bedrag opgeleverd van € 700,-. De diaconie heeft dit bedrag verdubbeld en er zal € 1400,- door worden gestort naar Kerk in Actie. Alle gulle gevers hartelijk dank!
Jongeren4Jongeren is sinds 2012 betrokken bij hulp aan een kindertehuis is Korosten, noordwestelijk van Kiev. Van Sonya (een van de leidsters uit het kindertehuis) en Ira (de arts van het kindertehuis) krijgen wij berichten dat zij, gevlucht voor de bombardementen, met de kinderen nu in Zweden verblijven waar zij voorlopig tot zondag worden opgevangen in Sjoviksgarden een soort terrein als van de Scouting buiten Veere.
Vorige week na de inzameling zijn twee bussen met hulpgoederen succesvol naar Oekraïne gegaan.
Peter Goudappel is met Lisanne, Yoeri en Stephan met twee busjes met goederen op weg naar Vynohradiv, net over de grens met Hongarije, ten zuiden van Lviv. Zij brengen alles wat nog in het Drenthehuis stond aan ingezamelde goederen alsnog naar Oekraïne.
Alle gevers nogmaals hartelijk dank!

Collecten
1e Werelddiaconaat – werken aan een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta op Java.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

U kunt geven in de collecten in de kerk of via de bank.

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland
Orde van dienst: Kats / Kortgene: lees/download hier
Orde van dienst: Wissenkerke:


Welkom door ouderling van dienst.

Aanvangslied: NLB 25a: 1

Stil gebed, votum en groet.

Lied: NLB 25a: 2

Aandacht kinderen kindernevendienst met 40-dagen project ‘Ben je klaar voor het feest?’

Zingen projectlied ‘Een slinger van verhalen’, zondag 3. ‘De helper van God’. (beluisteren)

Kinderen gaan naar de nevendienst

Kyriëgebed.

Kyrië-lied: NLB 281: 1, 2, 3 en 4. ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’.

Schriftlezingen: Exodus 6, 1-9 en Lucas 13,1-9.

Lied: NLB 938: 1 en 2. ‘Christus die u wil tooien’.

Uitleg en verkondiging.

Orgelspel

Lied: NLB 941: 1, 2, 3, en 4. ‘Waarom moest ik uw stem verstaan’.

Mededelingen.

Inzameling van de gaven. Tijdens de inzameling komen de kinderen terug.

Terugkoppeling kindernevendienst, ophangen van de posters.

Gebeden, eindigend met gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’.

Slotlied: NLB 910: 1, 2, 3 en 4. ‘Soms groet een licht van vreugde’.

Zegen, gezongen AMEN 3x (NLB 431c).

Collecte bij de uitgang.

kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus