Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Zondagsbrief, 13 maart 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
De hemel verhaalt van God’s majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen.”
(Psalm 19:2)

Bij de diensten
Op Zondag 13 maart is er om 09:30 uur dienst in de Opstandingkerk.
Voorganger: ds. Van der Hauw en om 11:00 uur in de Katse kerk, voorganger: ds. Van den Broeke.

Kindernevendienst
In de diensten met Kindernevendienst (alle diensten in de Opstandingskerk) zingen wij met de kinderen het speciaal voor dit project gemaakte lied. Dit lied komt in plaats van het lied dat wij normaal zingen als de kinderen naar de nevendienst gaan.
Het projectlied ligt in de kerk. Wilt u het daar laten liggen.
Als u vast wilt kijken, hier kunt u het vinden: Klik op deze regel om het projectlied te zien.

Volgende diensten
Op woensdag 16 maart is er een vesper om 19:30 uur in de Katse kerk.
Op vrijdag 18 maart is er een praise-avond om 19:30 uur in de Opstandingskerk.
Op zondag 20 maart is er een viering in de Opstandingskerk om 09:30 uur en om 11:00 uur in de Katse kerk met ds. Van der Linden.

Ds. Ineke de Heer aangesteld als predikant
De kerkenraad heeft op 9 maart ds. Ineke de Heer voorgesteld aan de gemeente. Er waren 35 leden aanwezig. Er heeft een brede gedachtewisseling plaatsgevonden en daarna heeft de gemeente unaniem ingestemd met het voorstel van de kerkenraad ds. Ineke de Heer een contract aan te bieden voor structurele hulpdiensten voor een periode van twee jaar.
De hulpdiensten bestaan uit 12 wekelijkse uren in te zetten in pastoraal werk. Een uitbreiding in uren behoort tot de mogelijkheden. De kerkenraad evalueert de komende kerkenraadsvergaderingen de voortgang van de werkzaamheden met de predikant. Pastoraal groepswerk kan misschien na de zomer worden opgepakt. Eerst zetten we volledig in op bezoekwerk thuis en eventueel in het ziekenhuis.
Ds. Ineke de Heer zal het bezoekwerk vooral op dinsdag en vrijdag doen, maar in de weken waarin de kerkenraad vergadert mogelijk deels ook op maandag. Zij doet haar werk vanuit de consistorie in Wissenkerke.
In het komende kerkblad zal ds. Ineke de Heer zichzelf aan u voorstellen.
Zij is voornemens haar eerste afspraken op de dagdelen waarop zij werkt af te spreken, maar als er tijd over is een tweede afspraak per dagdeel zonder afspraak bij een gemeentelid aan te bellen. Op de kennismakingsavond is deze werkwijze besproken en door de gemeenteleden akkoord bevonden.
De startdatum van de overeenkomst is 14 maart 2022.

J4J Oekraïne
Van Sonya (een van de leidsters uit het kindertehuis in Korosten waarvoor J4J zich al jaren inzet) ontvingen wij berichten over bombardementen. Daarna bleef het een dag stil. Gelukkig kregen wij een dag later te horen, dat een poging zou worden gedaan de kinderen uit deze levensbedreigende situatie te halen.
Vrijdagavond ontvingen wij de bevestiging dat Sonya met Ira (arts) en 33 kinderen met nog enkele volwassenen en hun kinderen de grens met Polen was overgestoken en op weg is naar een plek in Zweden waar zij worden opgevangen.
Vreselijk om verantwoordelijk te zijn voor 33 kinderen die je uit hun land en van hun familie verwijdert om hun leven te redden.

Collecten
1e Binnenlands Diaconaat, Kerk zijn doe je met elkaar. Dit werk kent drie speerpunten: vluchtelingenwerk (waaronder taalcafés), armoede en duurzaamheid. Een praktische manier om als kerk te helpen het verschil te maken.
De tweede collecte is bestemd voor: Eredienst en Pastoraat.

De mensen die de diensten voorlopig nog van huis uit blijven meemaken vragen wij: Wilt u uw giften overmaken via de bank?

Hieronder treft u de rekeningnummers aan waarvan het fijn is als u ze gebruikt.
Bankrekeningen Protestantse gemeente De Ontmoeting te Noord-Beveland
Kerk (CvK) NL 94 RABO 03737.32.961
Diaconie NL 71 RABO 03714.02.271
Zending NL 30 RABO 03737.33.046
Met vriendelijke groet,
Kees Blok, scriba PG De Ontmoeting te Noord-Beveland

Orde van dienst voor Kats / Kortgene: lees/download hier
Orde van dienst Wissenkerke:


Thema: De Graankorrel


Welkom door ouderling van dienst

Lied Psalm 121: 1 en 4 Ik sla mijn ogen op en zie…

Stil gebed - Votum en groet

Lied 854 ( 2x zingen) God, soms is het donker..

Kinderlied 40-dagentijd: Een slinger van verhalen..Refrein..Wat vruchtbaar..refrein…

De kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed van verootmoediging- Genadeverkondiging- Leefregel

Lied 834: 1,2 en 3 Vernieuw Gij mij ,o eeuwig licht..

Gebed bij de opening van het Woord

Lezingen Nieuwe Bijbelvertaling (2004) : Psalm 126 en Johannes 12:20-36

Lied 536: 1,2,3 en 4 Alles wat over ons geschreven is…

Verkondiging

Orgelspel

Lied 650: 1 t/m 7 De aarde is vervuld..

Mededelingen -
Lied 730: 1

Gebeden

Lied 1010: 1, 2 en 3 Geef vrede Heer, geef vrede..

Zegen en gezongen Amen

Collecte bij de uitgang


zondagsbrief-6-3-2022
kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus