Logo-Protestantse-Gemeente-kleur250-100

Biddag, 9 maart 2022

voor de dienst in de Opstandingskerk van de Ontmoeting op Noord-Beveland.
Beste lezer,

Hierbij ontvangt u de zondagsbrief voor komende zondag. We hopen dat u zich zo op de dienst kunt voorbereiden en thuis de dienst mee kunt vieren.
Wilt u liever niet meer de orde ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.
"Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven". Ezechiël 36:26


Hierbij ontvangt u de liturgie voor de viering in de Opstandingskerk op woensdag 9 maart om 19:00 uur in de Opstandingskerk te Wissenkerke. De viering op Biddag.
Voorganger in deze dienst is ds. Arie Spaans uit Colijnsplaat.

Voorstellen predikant voor pastorale arbeid
Via de Zondagsbrief, de mededelingen en het NBKerkblad heeft de kerkenraad u meegedeeld in gesprek te zijn met een predikant die ons structurele hulpdiensten wil verlenen in de pastorale arbeid in onze gemeente. Het moderamen heeft gesproken met de kandidaat en op 7 maart is de kandidaat voorgesteld aan de kerkenraad. Na een goed verlopen gesprek waarin wederzijds verwachtingen en te volgen werkwijzen zijn besproken en afgestemd, en waarbij niet alleen het wat, maar ook het hoe en waar en wanneer en door wie uitvoerig besproken is evenals het doel, het ten dienste waarvan, heeft de kerkenraad door een schriftelijke stemming unaniem besloten het voornemen te hebben deze predikant een overeenkomst voor te leggen voor het verlenen van structurele hulpdiensten in pastorale arbeid.
Om dit voorgenomen besluit definitief te kunnen maken, stelt de kerkenraad de predikant op 9 maart 2022 na afloop van de dienst op Biddag om 20:00 uur voor aan de gemeente.
Dit zal gebeuren in Zaal Onder De Toren, Voorstraat 20, 4491EW Wissenkerke. U bent hierbij van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen en kennis te maken met de predikant.
De kerkenraad hoopt u allen op deze avond te mogen verwelkomen.

Kledinginzameling
Op zaterdag 12 maart is er tussen 09:30 en 11:30 uur Kledinginzameling in de Consistorie van de Opstandingskerk en in Kortgene in het gymlokaal waar de rommelmarkt gehouden wordt. (Ingang Bernhardstraat).
De inzameling vindt eilandelijk plaats vanuit de diaconie ten behoeve van de Stichting HCR die hulp biedt vanuit christelijk perspectief in Roemenië.

Transport Jongeren4Jongeren veilig aangekomen in Uzghorod.
De door Jongeren4Jongeren ingezamelde goederen zijn veilig afgeleverd in Oekraïne. Alle gevers hartelijk dank!

Orde van dienst:


Binnenkomst en welkom

Aanvangslied: Psalm 65:1 en 2 (staande)

Stil gebed, votum en groet (staande)

Lied: 886 (Nederlands)

Kyriegebed

Kyrielied: Hoe kan er in de wereld vrede zijn (Ria Borkent; melodie Psalm 119) - tekst onderin.

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: Psalm 55:23-24 en 1 Petrus 5:1-11

Lied: Psalm 27:1 en 7

Verkondiging. Tekst: 1 Petrus 5:6-7

Orgelspel

Lied: 904:1,3 en 5

Gesproken Geloofsbelijdenis (staande)

Lied: 905:1,3 en 4 (staande)

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Gebeden

Slotlied: 864:1 en 5 (staande)

Zegen, beantwoord met zingen: lied 431c (staande)


Hoe kan er in de wereld vrede zijn:

1. Hoe kan er in de wereld vrede zijn
wanneer gerechtigheid en recht niet tellen,
wanneer soldaten sneuvelen in pijn
en burgers schuilen in verborgen kelders.
Als de agressor aast op meer terrein
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen.


2. Wie zo zijn hele leven achterlaat

en vluchten moet naar nergensland en verder –
zij gaan berooid in tranen over straat.
Geef onderweg aan hen een goede herder,
een mens die helpt, een deur die open staat,
een hart vol liefde, in de nood een redder.


3. Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,

het leven is bij u in goede handen.
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan,
een warm onthaal van vrijheid, open armen.
U helpt ons in de strijd van het bestaan
en geeft als wapen: liefde voor de ander.

(tekst: Ria Borkent).J4J transport in Uzghorod
kerken-Ontmoeting
P.G. de Ontmoeting
Voorstraat 20
4491 EW Wissenkerke
Afmelden | Inschrijving aanpassen
facebook twitter google-plus